Spring til indhold

I årsberetningerne kan man læse om udvalgte resultater, året der gik og om resultatmåling.

Fra og med årsberetningen for 2013
gik Danida over til det nye rapporteringskoncept Openaid.dk,
som løbende opdateres med helt aktuelle data om fordelingen af den danske udviklingsbistand. Det giver en styrket indsigt i udviklingssamarbejdet.