Spring til indhold

Geografisk fordeling af folkelige organisationers selvfinansierede udviklingsaktiviteter 2011

  mio. kr.
Afrika 505,0
Asien 274,8
Latinamerika 65,5
Europa 28,3
Ikke landefordelt 277,6