Spring til indhold

I årsberetningerne kan man læse om udvalgte resultater, året der gik og om resultatmåling.

Fra og med årsberetningen for 2013
gik Danida over til det nye rapporteringskoncept Openaid.dk,
som løbende opdateres med helt aktuelle data om fordelingen af den danske udviklingsbistand. Det giver en styrket indsigt i udviklingssamarbejdet.

Fra og med 2016 udgiver Udenrigsministeriet ikke en decideret årsberetning, men udkommer løbende med resultathistorier igennem hele året. Alle tal kan desuden findes på Openaid.dk.