Spring til indhold

Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

Kvindernes Internationale Kampdag falder sammen med et møde i FN's kvindekommission om bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er en mærkesag for Danmark, at kvinder og piger har ret til at bestemme over deres egen krop, siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

""
En skoleklasse i Mogadishu Primary School inde i Kakuma Flygtningelejren. Billederne er fra en 4. klasse som består af drenge og piger mellem 7 og 12 år (og sandsynligvis også meget ældre). Der er 160 elever af forskellige nationaliteter i klassen.
Foto: Maiken Lyster Thonke/Danida

FN’s kvindekommission drøfter de næste to uger, hvordan vold mod kvinder og piger kan bekæmpes. FN tager dermed fat i ét af de alvorligste problemer i verden. For kvinder mellem 15 og 44 år forårsager vold mere død og invaliditet end kræft, malaria, trafikulykker og krig tilsammen.

Optakten til mødet er præget af en række begivenheder, som øger den internationale opmærksomhed på ligestilling, og som bør sætte yderligere fokus på behovet for at bekæmpe vold mod kvinder og piger. Det gælder både drabsforsøget på den pakistanske skolepige Malala Yousufzai, gruppevoldtægtssager i flere lande og en irsk kvindes død efter hun blev nægtet abort. Disse forfærdelige eksempler på overgreb fremhæver behovet for handling, både forebyggende og afhjælpende.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”I dag markerer vi Kvindernes Internationale Kampdag – 8. marts. Dagen falder sammen med et møde i FN’s kvindekommission om bekæmpelse af vold mod kvinder. Vold mod kvinder og piger er desværre stadig et meget alvorligt problem. Det er en mærkesag for Danmark, at kvinder og piger har ret til at bestemme over deres egen krop, eget liv og ikke diskrimineres mod. Vi skal ikke igen opleve en ny Malala eller nye grove voldtægtssager. Danmark bliver ved med at gå imod de religiøse og konservative kræfter, som ønsker at behandle kvinder og piger som andenrangs borgere med ringere rettigheder og muligheder end mænd og drenge. Jeg håber det under Kvindekommissionens samling lykkes at blive enige om helt konkrete tiltag, der kan styrke bekæmpelse af vold mod kvinder og piger.”

Forud for Kvindekommissionens samling har udviklingsministeren godkendt en bevilling til målrettede indsatser til bekæmpelse af kønsbaseret vold i to af verdens mest skrøbelige stater, Sudan og Somalia, hvor kvinder kæmper for at få adgang til deres mest basale rettigheder.

Baggrund
Kvindekommissionens 57. samling finder sted fra den 4.-15. marts og samler delegationer fra hele verden om temaet ”bekæmpelse af vold mod kvinder og piger”. Den danske regering er repræsenteret ved ligestillingsministeren, der leder en delegation af folketingsmedlemmer, NGO-repræsentanter og embedsmænd fra tre ministerier.

Danmark vil under forhandlingerne sætte fokus på sammenhængen mellem kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og vold. Retten til at bestemme over egen krop og eget liv opfattes grundlæggende som en helt fundamental ret i Danmark. Men denne opfattelse deles ikke af alle. Danmark står, sammen med en række ligesindede lande, i forhandlingerne over for en ”u-hellig” alliance af religiøse og stærkt konservative kræfter, der med udgangspunkt i en forestilling om, at ulighed mellem mænd og kvinder er helt acceptabelt eller ligefrem gudgivet, forsøger at stoppe fremskridt.

Vold mod kvinder og piger kan kun bekæmpes, hvis der sættes fokus på de underliggende årsager til volden, som er den systematisk kønsdiskriminering og manglende indflydelse på eget liv mange kvinder og piger oplever. Danmark vil arbejde for, at man under Kvindekommissionens samling bliver enige om konkrete tiltag, der kan forebygge og beskytte kvinder mod vold, herunder sikre tilbud om serviceydelser efter vold.

Danmark støtter via udviklingsbistanden en lang række aktiviteter rettet mod forebyggelse af vold og støtte til kvinder og piger, der har været udsat for kønsbaseret vold. I indeværende uge tiltrådte Udviklingsministeren en bevilling på 15 mio. kr. til aktiviteter i Sudan og Somalia samt til globale aktiviteter. Pengene bevilges til FN’s befolkningsfond, UNFPA, der har årelang erfaring med bekæmpelse af kønsbaseret vold og fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Bevillingen er en del af den humanitære partnerskabsaftale Danmark har indgået med UNFPA for at sikre, at organisationen kan fremme vore fælles mål på det humanitære område.

Yderligere oplysninger om Kvindekommissionens 57. samling kan fås på: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik