Spring til indhold

Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

Seks danske virksomheder har besluttet at underskrive en international aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh.

""
Babylon Garments Ltd. i Dhaka hvor kvinder pakker tøj.
Foto: Jørgen Schytte/Danida

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), deres norske søsterorganisation og Udenrigsministeriet har i dag afholdt et informationsmøde for den nordiske tekstilbranche om den nye internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i beklædningsindustrien i Bangladesh.

Mødet blev holdt som led i udmøntningen af det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh, som blev indgået mellem regeringen og den danske tekstilbranche 17. maj 2013. Formålet med informationsmødet var at få præsenteret den nye aftale for danske virksomheder og fastlagt en proces og tidsplan for danske virksomheders mulige deltagelse i programmet.

På mødet blev aftalen såvel som status på implementeringsplanen fremlagt og på baggrund heraf besluttede seks danske virksomheder at underskrive aftalen. De seks virksomheder er Bestseller, IC Companys, DK Company, PWT Group, COOP Danmark og Dansk Supermarked. På mødet blev der rejst forslag om at etablere en mekanisme, som kan understøtte mindre tøjvirksomheders deltagelse i aftalen. Muligheden herfor vil blive drøftet yderligere med parterne bag aftalen. De mindre danske tøjvirksomheder afventer udfaldet heraf. På mødet blev det klart, at den nye internationale aftale på nuværende tidspunkt kun dækker tøjbranchen, hvorfor virksomheder som fx JYSK må afvente afklaring fra organisationen bag aftalen om, hvorvidt boligtekstiler bliver omfattet. Aftalen dækker kun tøjproducenterne, hvorfor virksomheder, der leverer materialer produceret i bl.a. Bangladesh til tekstilbranchen ikke har mulighed for at tilslutte sig aftalen.

”Det er positivt, at flere danske virksomheder i dag har besluttet, at de vil skrive under på den internationale aftale. Vi løfter nu engang bedst i flok. Både virksomheder, fagbevægelser, organisationer, forbrugere og vi politikere bærer en del af ansvaret for at sikre bedre arbejdsforhold i tøjindustrien. Den udfordring bliver nu løftet til gavn for fabriksarbejderne i Bangladesh”, siger handelsminister Pia Olsen Dyhr.

”Det er et vigtigt skridt og vil blive til gavn for de mange syersker og tekstilarbejdere i Bangladesh. Tekstilsektoren i Bangladesh har løftet millioner ud af fattigdom og betyder rigtig meget for landets sociale og økonomiske udvikling. Derfor er løsningen ikke at blive væk men snarere at øge engagementet og sikre ordentlige arbejdsforhold. Det kan aftalen bidrage til, og derfor skal danske virksomheder være med”, siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

”Det er rigtig glædeligt for det danske partnerskab, at de danske virksomheder nu har underskrevet den internationale aftale. Det betyder, at vi nu også fra dansk side støtter op om det internationale initiativ, som vil forbedre sikkerheden for arbejderne i beklædningsindustrien i Bangladesh. I det Danske Partnerskab vil vi naturligvis fortsat arbejde for at få udbredt kendskabet til aftalen og understøtte mindre danske tøjvirksomheders deltagelse i aftalen. På den måde kan vi være med til at sikre, at den danske tøjbranche støtter bredt op om aftalen. Vi vil også fortsat samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge for at udbrede kendskabet til aftalen i de andre nordiske lande” siger Hanne Gürtler, Sekretariatsleder i DIEH.

Den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh er en historisk aftale mellem de internationale fagforbund IndustriAll og UNI Global Union og den internationale tøjbranche. Aftalen løber over en 5-årig periode, og målsætningen er at skabe en sikker og bæredygtig beklædningsindustri i Bangladesh, hvor arbejdere ikke skal frygte for brand, bygningskollaps eller andre ulykker, som kunne have været undgået ved rimelige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Indtil nu har over 50 virksomheder underskrevet aftalen, og der kommer hele tiden flere til som nu de 6 danske virksomheder.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik