Spring til indhold

Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

Præsidenten for Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) Dr. Donald Kaberuka var onsdag og torsdag på besøg i København for at fremme det udviklingspolitiske og kommercielle samarbejde mellem Afrika og Danmark.

""
Kvinde med sit spædbarn på ryggen arbejder i marken. Bønder har hver et lille stykke land på 0, 5 hektar. Bønderne får kredit hos den lokale landbrugsvarebutik 'Litania Investment'. De betaler tilbage, når høsten er i hus.
Foto: Mikkel Østergaard/Danida

Præsidenten for Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) Dr. Donald Kaberuka besøger den 28.-29. august København for at fremme det udviklingspolitiske og kommercielle samarbejde mellem Afrika og Danmark. Præsident Kaberuka har som præsident for de afrikanske regeringers ”egen” udviklingsbank meget stor politisk indflydelse på højt niveau i Afrika.

På dagens møde med Kaberuka tilkendegav udviklingsminister Christian Friis Bach, at Danmark agter at bevilge 630 mio. kr. til genopfyldning af den Afrikanske Udviklingsfond for 2014-16, og at han samtidig vil bidrage med 10 mio. kr. til den Afrikanske Udviklingsbanks Agriculture Fast Track Fund, der er en multidonor fond, der skal virke som katalysator for investeringsprojekter i landbrugssektoren.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

"Den Afrikanske Udviklingsbank er en central medspiller i vores bestræbelser på at fremme inklusiv og grøn vækst i Afrika. Banken gør et vigtigt stykke arbejde for at sikre befolkningen rent vand og sanitet, elektricitet, bedre transport og infrastruktur samtidig med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi støtter Fast Track initiativet, da det kan virke som katalysator for at tiltrække flere tiltrængte investeringer i det afrikanske landbrug og i produktionen af sunde fødevarer."

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler:

"Vi drøftede behovet for politiske reformer, som kan bidrage til grøn vækst i Afrika. Udviklingsbanken er en vigtig strategisk partner for Danmark. Kaberuka er en af de afrikanske ledere, der vedholdende påpeger behovet for reformer, hvis Afrika skal udnytte sit aktuelle store vækstpotentiale på bæredygtig vis. Han er en af de afrikanske beslutningstagere, der i stigende grad efterspørger handel og investeringer, samtidig med at de i stigende grad ser det udviklingspolitiske samarbejde som en afgørende katalysator for at gennemføre de strukturelle reformer, der er nødvendige for fremme af inklusiv og grøn vækst."

Handels-og europaminister Nick Hækkerup udtaler:

"Vi vil de kommende år se flere gode investeringsmuligheder i Afrika på områder som vand, energi, klima, miljø, sundhed og landbrug, hvor danske virksomheder står stærkt. Udviklingsbanken hjælper regeringer, virksomheder og donorer med at skrue projekterne rigtigt sammen. Jeg fornemmer, at interessen er til stede hos de danske virksomheder, men at de ofte har brug for en hjælpende hånd til at komme godt i gang."

Kaberuka deltog sammen med Nick Hækkerup onsdag aften i en middag hos DI med 13 danske virksomheder for at drøfte erhvervsmulighederne og -udfordringerne i Afrika. Torsdag mødte Kaberuka først Villy Søvndal og siden Christian Friis Bach, som underskrev en ny aftale om dansk støtte til den såkaldte Agriculture Fast Track Fund (AFT). Fonden har en donorfinansieret startkapital på omkring 23 mio. dollars, men vil kunne føre til investeringer og offentligt-private partnerskaber for flere hundrede millioner dollars i Afrika syd for Sahara på fødevare- og landbrugsområdet. Det er en efterspørgselsstyret, smidig og effektiv fond, der vil ”fast tracke” lovende landbrugsmæssige idéer til kommercielt bæredygtige investeringsprojekter.

Afrika Syd for Sahara er globalt set en af de hurtigst voksende regioner med en samlet økonomisk vækst på ca. 5 % om året siden 2000. AfDB’s aktiviteter har bl.a. bidraget til at sikre rent vand til 33 mio. mennesker i landområderne, elektricitet til 20 mio. husholdninger og sikret 34 mio. mennesker bedre transportmuligheder pga. infrastrukturforbedringer.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik