Spring til indhold

Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik

Borgerkrigen i den Centralafrikanske Republik (CAR) har den seneste tid ført til en hastigt forværret humanitær situation. Knap halvdelen af landets befolkning har akut brug for nødhjælp og FN har i denne uge annonceret det højeste kriseniveau svarende til situationen i Syrien og Filippinerne.

""
Muslimsk pige i moskeen i Bambari i den Centralafrikanske Republik.
Foto: Laurence Geai/SIPA

Borgerkrigen i den Centralafrikanske Republik (CAR) har den seneste tid ført til en hastigt forværret humanitær situation. Knap halvdelen af landets befolkning har akut brug for nødhjælp og FN har i denne uge annonceret det højeste kriseniveau svarende til situationen i Syrien og Filippinerne.

Udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen udtaler:

"Jeg ser med stor bekymring på udviklingen i den Centralafrikanske Republik. Situationen har de seneste dage og uger udviklet sig til en alvorlig humanitær krise.

Vi har ikke tidligere været massivt engageret fra dansk side. Men der er brug for, at vi nu sætter ind med humanitær bistand for at hjælpe konfliktens ofre med beskyttelse, mad, vand, medicinsk behandling og ordentlige sundhedsforhold."

Udviklingsministeren afsætter 25 mio. kr., som fordeler sig med 10 mio. kr. til Internationalt Røde Kors’ humanitære aktiviteter og med 15 mio. kr. til FN’s landefond for CAR. Den danske støtte skal dels bidrage til Røde Kors’ indsats for at beskytte godt en halv million mennesker samt støtte til to hospitaler og tre sundhedsklinikker for at pleje de sårede og hjælpe ofrene for seksuelt baseret vold, dels bidrage til FN’s nødhjælpsindsats gennem den såkaldte landefond, der støtter såvel FN-organisationernes som NGO’ernes nødhjælp i det konfliktramte land.

Internationalt Røde Kors (ICRC) har næsten fordoblet sin appel for indsatsen i landet – fra ca. 89 mio. kr. i 2013 til ca. 144 mio. kr. i 2014. ICRC forventer samlet at nå ud til mere end 556.000 mennesker med beskyttelsesaktiviteter samt gennem støtte til 2 hospitaler og 3 sundhedsklinikker. Støtten til hospitalerne målrettes pleje af sårede, og der gøres en særlig indsats for ofre for seksuelt baseret vold.

FN’s humanitære landefond for CAR har i en årrække været støttet af Sverige, Irland, UK samt Nederlandene, og således nu også af Danmark. Fonden finansierer aktiviteter gennem såvel FN-organisationer som NGO’er i landet. FN har tilkendegivet et massivt behov for yderligere støtte, idet krisen nu har nået det højeste niveau, og man planlægger at bruge fonden som et centralt redskab til løbende finansiering og koordination af prioriterede indsatser i den aktuelle krise.

Den humanitære situation i CAR er yderst alvorlig grundet en stadigt mere intens borgerkrig. Den udbredte vold har ført til mere end 533.000 internt fordrevne, og FN har rapporteret om 459 dræbte i hovedstaden Bangui de seneste dage. I store dele af landet er huse, skoler og sundhedsklinikker blevet brændt ned. Mere end 2,6 mio. ud af landets befolkning på 4,6 mio. mennesker har ifølge FN akut behov for hjælp i form af mad, sundhedsydelser, beskyttelse, vand og sanitet. Kun 30 % anslås at have adgang til rent drikkevand, og der er markant behov for sundhedsydelser. Mulighederne for at bistå de mange påvirkede udfordres løbende af den stadigt forværrede sikkerhedssituation.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ