Spring til indhold

Regeringen lancerer Opportunity Africa

Den danske regering lancerede initiativet ”Opportunity Africa" den 21. oktober – et politisk initiativ, som kombinerer traditionel udenrigspolitik, udviklingssamarbejde samt handel og eksportfremme.

""
En svejser laver metalrammer til borde og møbler.
Foto: Mikkel Østergaard/Danida

Den danske regering lancerer "Opportunity Afrika" – et nyt politisk initiativ, som skal styrke danske interesser i Afrika. Opportunity Afrika kombinerer traditionel udenrigspolitik, udviklingssamarbejde samt handel og eksportfremme. Initiativet støtter en inkluderende og grøn økonomisk vækst i Afrika.

På trods af det seneste årtis positive økonomiske udvikling i de afrikanske lande er der stadig risici og udfordringer, som kan udvande eller vende disse tendenser. Disse risici omfatter ekstrem fattigdom, stigende ulighed, svage stater og retten til selvbestemmelse over den politiske ledelse i forhold til at sikre en bæredygtig udnyttelse af de mange naturressourcer.

Den danske regering ønsker et styrket samarbejde med partnere i Afrika, der arbejder for inklusiv vækst, beskæftigelse og iværksætterevne i Afrika. Derfor er der behov for et intensiveret økonomisk diplomati i Afrika, der på den udenrigspolitiske banehalvdel kan bidrage til gennemførelse af de nødvendige strukturreformer, fremme grønne investeringer, og dermed styrke rammebetingelser på kontinentet. Det vil skabe en vækst, der er bæredygtig og selvforstærkende – således, at de afrikanske borgere opnår yderligere økonomisk selvbestemmelse.

Danmark har været verdensførende på det udviklingspolitiske samarbejde i mange årtier, herunder med støtte til god regeringsførelse samt økonomisk udvikling i Afrika. Danmark er et af de få lande i verden, som lever op til FN-målet om at give mindst 0,7 procent af landets bruttonationalindkomst i ulandsbistand.

”Vi skal hjælpe danske virksomheder bedre ind over dørtærsklen til de afrikanske markeder, så de kan bidrage til at imødekomme lokale udviklingsbehov og at skabe mere grøn vækst og beskæftigelse. I 2013 og 2014 giver Danmark samlet tilsagn på omkring 3,8 mia. kr. til fremme af inklusiv og grøn vækst i Afrika primært gennem bilateralt udviklingssamarbejde med Danidas prioritetslande, hvor vi bruger lige omkring tre milliarder kroner," siger udviklingsminister Christian Friis Bach (R).

”Regionale og subregionale afrikanske organisationer som den Afrikanske Udviklingsbank spiller en meget vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre væksten i Afrika grøn og inklusiv. Danmark vil i år og næste år give tilsagn til disse institutioner på omkring 840 mio. kr.”, fortsætter Christian Friis Bach (R).

Den samlede danske eksport af varer med afrikanske lande, som Danmark har prioriteret udviklingssamarbejde med, udgjorde 782,5 millioner kr. i 2012. Dette tal kan blive meget højere i de kommende år i lyset af en generel høj BNP-vækst i de afrikanske lande.

"Der er enorm efterspørgsel i Afrika efter bæredygtige investeringer, der kan sætte skub i en inkluderende og grøn økonomisk vækst i regionen. Jeg mener, at regional økonomisk integration, udviklingssamarbejde og kommercielt engagement går hånd i hånd," siger handels- og europaminister Nick Hækkerup (S).

"Det stigende behov for energi og fortsatte pres på naturressourcerne i de afrikanske lande kræver, at regeringer og private virksomheder arbejder sammen for at sikre, at den økonomiske vækst er bæredygtig og inklusiv."

"Opportunity Africa" fremhæver synergien mellem den danske støtte til regional integration og bæredygtig økonomisk vækst i Afrika; dansk udviklingssamarbejde i Afrika og dansk bilateral handel med afrikanske lande.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik