Spring til indhold

Flere skatteindtægter til udviklingslandene

Der er mange meninger om det danske skattetryk, men også forståelse for, at offentlige ydelser som skoler, sygehuse, ældrepleje og veje ikke kan finansieres uden at betale skat. Nu vil Danmark hjælpe udviklingslandene med at inddrage skatter og bekæmpe skattesnyd, så de selv kan finansiere opbygningen af velfærdssystemer og demokratiske samfund.

""
Besøg i købmandsbutikken New Fashion, der ejes af Lydia Mbilinyi. Hun er medlem af Faraja Låne- og Sparekasse. Faraja Låne- og Sparekasse er etableret i 1989 og består udelukkende af kvinder. Formålet er at støtte kvinder med lån for at forbedre deres muligheder for at igangsætte aktiviteter og forøge deres indkomst.
Foto: Mikkel Østergaard/Danida

Der er vækst i mange udviklingslande. En række afrikanske lande har enorme forekomster af olie, gas og mineraler og burde være i stand til at finansiere en stor del af landenes egen udvikling.

Den traditionelle opfattelse har været, at den vestlige del af verden hælder penge i Afrika i form af udviklingsbistand og private investering uden at få meget tilbage. Men faktum er, at det afrikanske kontinent har været en nettokreditor til resten af verden i årtier.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”Gennem de sidste 30 år er omkring 6 billarder DKK illegalt fosset ud af Afrika som følge af kriminalitet, korruption og skatteunddragelse. Det har undermineret vækstpotentialet i økonomien. Frugterne af den vækst, mange afrikanske lande oplever, ender ikke i statskassen, fordi landenes skattesystemer er vage, skatten for lav og evnen til at opkræve skatter og bekæmpe snyd for ringe.

Derfor går udviklingslandene glip af hårdt tiltrængte midler, der kunne have finansiereret udvikling, og de fastholdes i fattigdom og bistandsafhængighed. Målet med udviklingssamarbejdet er ultimativt at gøre bistanden overflødig. Det kan vi kun, hvis vi også hjælper udviklingslandenes med at få deres skattesystemer til at fungere og med at bekæmpe skatteunddragelse.”

Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde, ”Retten til et Bedre Liv”, understreger, at Danmark vil styrke indsatsen i kampen for at lukke skattehuller, adressere illegale kapitaloverførsler og fremme en retfærdig beskatning af naturressourcer i verdens fattigste lande.

Målet med den danske indsats er at bidrage til at sætte skat og udvikling og bekæmpelse af illegale kapitaludførsler højere op på den udviklingspolitiske dagsorden både internationalt og i samarbejdet med vores prioritetslande. Der er allerede skabt resultater. Danmark har, i samarbejde med andre lande og organisationer, bistået lande som Tanzania og Mozambique med at styrke skatteindkrævningen, og det virker.

Tanzanias skatteindtægter er f.eks. steget fra omkring 10 pct. af BNP i 2000 til knap 16 pct. i 2012. En reform af Mozambiques skattesystem og skatteadministration har medført en markant forbedring af skatteopkrævningen, der i år forventes at udgøre op mod 22 pct. af BNP, hvilket er højt i en afrikansk sammenhæng. Skatteministeriet er i dag en af de bedst fungerende offentlige institutioner i landet.

Der bliver gennem forskellige igangværende og nye initiativer afsat omkring 230 mio. kr. til en styrket indsats på området. Du kan finde en udmøntningsplan for den danske indsats nedenfor.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik