Spring til indhold

Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

Regeringen vil øge nødhjælpen til de mange flygtninge i og omkring Syrien med 100 mio. kr.

""
Syriske flygtninge på vej i sikkerhed efter at have krydset grænsen til Tyrkiet. Hver anden indbygger i Syrien er i akut nød.
Foto: Ozan Kose/AFP

Regeringen vil i lyset af den hastigt forværrede humanitære situation øge nødhjælpen til de mange flygtninge i og omkring Syrien. Regeringen anmoder derfor Finansudvalget om at hastebehandle en anmodning om et ekstraordinært humanitært bidrag på 100 mio. kr. på Finansudvalgets møde onsdag den 4. september.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”Jeg har den seneste tid været i løbende dialog med FN-systemet og de vigtigste humanitære aktører. Vi frygter, at en yderligere forværring af den humanitære situation vil bidrage til destabilisering af hele regionen. Der er bred enighed om, at krisen er ekstraordinær, og at der er behov for en styrket humanitær indsats.”

”Krisen og flygtningestrømmene skaber et enormt pres på nabolandene og jeg er nu for alvor bekymret for, at det kan destabilisere hele Mellemøsten. Irak har modtaget 50.000 flygtninge i de sidste 2 uger og i Libanon udgør flygtningene nu næsten en femtedel af befolkningen. Og i selve Syrien er millioner fordrevet fra deres hjem og mange sidder fast bag frontlinjer, uden adgang til beskyttelse, mad, vand og basale sundhedsydelser. Det er fortvivlende.

”Flygtningene har ganske enkelt have dagligdagen til at fungere – i tryghed. Det er det, vi hjælper med ved at støtte nogle af de vigtigste humanitære organisationer i regionen. Verdensfødevareprogrammet leverer mad til millioner men har snart ikke flere penge tilbage til indsatsen. FNs Flygtningehøjkommissariat driver lejre og leder hele indsatsen for de 2 mio. flygtninge på tværs af regionen. Og Det Internationale Røde Kors har en helt central rolle i hjælpen til de nyankommne flygtninge i Irak.”

”Der er et påtrængende behov for at få hjælpen ud til de mange nødlidende i selve Syrien. Vi lægger derfor sammen med det øvrige internationale samfund pres på krigens parter for at sikre uhindret adgang til alle de nødlidende.”

Baggrund
På grund af de skærpede kamphandlinger i Syrien og det kemiske angreb i Damaskus er den humanitære situation i Syrien under stadig forværring. Samtidig bevirker usikkerheden som følge af den militære optrapning samt en stigende mangel på fødevarer i Syrien, at Syriens nabolande konfronteres med en flygtningekrise af stadigt voksende proportioner. Risikoen for yderligere destabilisering i Mellemøsten er på den baggrund stigende. Det forstærkes af, at både Libanon og Irak i forvejen er meget sårbare grundet interne uroligheder.

Alene i de seneste 14 dage har over 48.000 syrere krydset grænsen til Irak som følge af intensiverede kampe og forværring af fødevaresituationen i det nordøstlige Syrien. I Jordan har over en halv million syrere ansøgt UNHCR om flygtningeregistrering. Over 700.000 syrere har søgt tilflugt i Libanon, hvilket betyder, at mindst hver syvende person i Libanon nu er en syrisk flygtning. I Tyrkiet er der 459.000 registrerede flygtninge, og de har stort set lukket grænserne for en yderligere tilstrømning, og der er 110.000 syriske flygtninge i Egypten. Det skaber et enormt pres på nabolandene og fører til spændinger mellem lokalbefolkning og flygtninge på grund af konkurrence om fødevarer, vand, arbejdspladser og offentlige serviceydelser som sundhed og uddannelse.

Pengene vil gå til tre af de vigtigste humanitære organisationer: Verdensfødevareprogrammet (WFP), FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og det Internationale Røde Kors (ICRC) som generelle bidrag til deres indsats i Syrien og regionen. Midlerne vil eksempelvis kunne dække fødevarebistand, rent vand og sanitet, sundhedsbehandling, tæpper, telte og registrering af de mange nytilkomne flygtninge i lejrene.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik