Spring til indhold

Regeringen styrker synergien mellem udviklingssamarbejdet og handelsfremme

Udviklingsminister Christian Friis Bach og handels- og europaminister Nick Hækkerup søsætter initiativet GoGlobal Projektudvikling, som er en fleksibel støttemulighed til at få flere danske virksomheder godt i gang på nye markeder.

""
Bomuldsfabrik hvor bomuld forarbejdes til eksport. Arbejderne er ved at fylde bomuld på sække.
Foto: Thomas Marott/Danida

Udviklingsminister Christian Friis Bach og handels- og europaminister Nick Hækkerup søsætter initiativet GoGlobal Projektudvikling, som er en fleksibel støttemulighed til at få flere danske virksomheder godt i gang på nye markeder. Samtidig vil Udenrigsministeriet også iværksætte en mere målrettet kortlægning af investerings- og handelsmulighederne i udviklingslandene til gavn for danske virksomheder, der overvejer at forfølge nye forretningsmuligheder. Indsatserne skal imødekomme lokale udviklingsbehov og bidrage til bæredygtig udvikling.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

"Med disse nye redskaber i værktøjskassen kan vi hjælpe danske virksomheder ind over dørtærsklen til nye markeder i udviklingslande samtidig med, at de bidrager til at imødekomme lokale udviklingsbehov og skaber grønnere vækst og beskæftigelse".

Handels- og europaminister Nick Hækkerup udtaler:

"Hvis vi øger eksporten til udviklingslandene med bare 1 mia. kr., giver det omkring 600-700 nye, reelle arbejdspladser i Danmark. Dansk erhvervsliv har en række styrkepositioner på områder, som der i høj grad er brug for i disse lande som vand, energi, fødevarer og sundhed".

Det nye initiativ GoGlobal Projektudvikling er blevet til efter løbende dialog med danske virksomheder og relevante partnere. Det overordnede formål er at fremme bæredygtig udvikling i udviklingslande som led i at bekæmpe fattigdom samt fremme af menneskerettigheder og demokrati. Initiativet skal bane vejen for øget handelssamarbejde, etablering af partnerskaber, projektleverancer eller investeringer, som kan videreudvikles med assistance fra én eller flere af GoGlobal partnerne; Danida, Eksportrådet, IFU og EKF.

I praksis betyder det, at danske virksomheder, der overvejer at investere i eller handle med udviklingslande kan søge støtte til at afdække risici og muligheder, herunder udarbejdelse af studier, markedsundersøgelser, projektudvikling, forretningsplan, identifikation af leverandører og test af udstyr. Geografisk er fokus de af Danidas prioritetslande, hvor der er kommercielle muligheder, og hvor de sikkerhedsmæssige forhold gør det muligt at drive forretning. Støtten udgør 75 pct. af de afholdte omkostninger dog max. 750.000 kr. Den danske virksomhed skal selv finansiere 25 pct. af omkostningerne for at udvise det nødvendige engagement. Virksomheden skal have den nødvendige finansielle og tekniske kapacitet samt tilstrækkelig international erfaring til at kunne gennemføre den kommercielle aktivitet. Der er foreløbig afsat 4 mio. kr. til GoGlobal Projektudvikling for resten af 2013. Budgettet for 2014 vil afhænge af efterspørgslen. Ansøgninger om støtte vil kunne indgives fra 1. november 2013. Nærmere information om ansøgningsprocedurer vil blive lagt på www.dbpartnerships.um.dk.

Udenrigsministeriet finansierer samtidig en kortlægning af forretningsmuligheder og markedsinformation i udvalgte udviklingslande til gavn for danske virksomheder, der overvejer at komme i gang på nye markeder, men ikke har afgrænset fokus eller ikke har tilstrækkeligt med kapacitet til at benytte GoGlobal Projektudvikling. I første omgang vil der blive brugt op til 1 mio. kr. til udvikling og etablering af det nye værktøj, som forventes klar i foråret 2014. Der er tale om et dynamisk, internetbaseret værktøj, der kan afdække og uddybe lokale udviklingsbehov og dertilhørende forretningsmuligheder mere systematisk end de hidtidige landeprofiler, som udelukkende var et Danida-redskab. Det nye værktøj vil indeholde generel erhvervsrelateret information om markedet, landespecifikke CSR udfordringer, samt konkret information om planlagte investeringer og aktuelle handels- og investeringsmuligheder.

 • "Ung mand ved pc"

  Udviklingsminister Christian Friis Bach lancerer åbenhedspakke i Danida

 • ""

  International konference om global ulighed i København den 18. og 19. februar 2013

 • ""

  Danmark styrker bekæmpelse af vold mod kvinder og piger - 15 millioner til indsatser i Sudan og Somalia

 • ""

  Danske virksomheder støtter ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh

 • ""

  FN's generalsekretær Ban Ki-moon deltager i indvielsen af FN-byen i København den 4. juli 2013

 • ""

  Flere skatteindtægter til udviklingslandene

 • ""

  Kronprinsessen og Christian Friis Bach i verdens næststørste flygtningelejr

 • ""

  Danmark bidrager til grøn vækst i Afrika

 • ""

  Danmark øger hjælpen til de syriske flygtninge

 • ""

  "Fælles om en bedre verden”: Lancering af strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

 • ""

  Nyt studie: Udviklingsbistand gavner (også) os selv

 • ""

  Regeringen lancerer Opportunity Africa

 • ""

  Business Project Development – nyt initiativ

 • ""

  Dansk nødhjælp til den Centralafrikanske Republik