Spring til indhold

Bistandskronen

Grafikken og tabellen på siden BistandskronenDanida Open Aid angiver fordelingen af Danmarks samlede udviklingsbistand i 2013. Procenten angiver altså procenten af den totale udviklingsbistand. Bistandskronen er opgjort på baggrund af de udbetalinger, der i 2013 er indrapporteret til OECD/DAC som Danmarks officielle udviklingsbistand (ODA).

Gå videre til Bistandskronen på Danidas Open Aid-site her.

""