Spring til indhold

Kapacitetsopbygning og begyndende eksport i Somaliland

Somaliland – den nordligste region i Somalia – tager nu de første skridt væk fra det anarki og de lidelser, som årtiers borgerkrig i landet har ført med sig. Med støtte fra bl.a. Danmark er Somaliland ved at opbygge en regional forvaltning, en velfungerende valgproces og en uddannelsesinstitution, der skal fremme eksport af kvæg.

""
Et af fokuspunkterne i Somaliland er at gøre vælgerregistreringen optimal. Her kontrolleres en kvindelig vælger.
Foto: Danida

En brutal borgerkrig i 1990’erne førte store lidelser og anarki med sig i Somalia og Somaliland, men nu er der håb om fred, især i den nordlige region Somaliland. Situationen i området er blevet så stabil, at det er muligt at begynde at opbygge et civilsamfund, regionale institutioner, lokale beslutningsorganer og en fair og demokratisk valgproces. Samtidig med at der er kommet mere fredelige forhold, er der kommet gang i eksporten af kvæg fra Somaliland, primært til Saudi Arabien takket være en ny dyrlægeskole og opbygning af vaccinationscentre, som er med til at sikre, at kvæg, der eksporteres, er sygdomsfrit.

Danmark støtter sammen med andre udviklingspartnere regionens udviklingsmål på flere fronter, herunder især Somalilands Udviklingsfond (Somaliland Development Fund), den Nationale Valgkommission (National Electoral Commission) og NGO’en Terra Nuova, der har spillet en væsentlig rolle i opbygningen af en dyrlægeskole. Det at flytte Somaliland fra lovløst, klanstyret anarki til at opbygge de institutioner, som kendetegner et velfungerende, moderne samfund, er en proces med mange forhindringer og tilbageslag. Men netop disse tre initiativer har hver især medvirket til at styrke og videreudvikle den fredelige og positive udvikling i Somaliland og dermed medvirke til at opbygge et fundament for et fremtidigt Somalia, hvor befolkningen kan leve mere trygt og i større velstand.

Opbygning af en stat – og anlæggelse af veje

Ved borgerkrigens afslutning var staten i praksis holdt op med at eksistere, og store dele af infrastrukturen – veje, vandforsyning osv. – fungerede slet ikke. Danmark har siden midten af 1990’erne ydet støtte til udviklingen i Somaliland. I 2012 besluttede Danmark sammen med en række udviklingspartnere og i samarbejde med ledere i Somaliland at oprette Somalilands Udviklingsfond. Fonden støtter Somalilands nationale udviklingsplan for 2012-2016 og har til formål at styrke statsinstitutionernes kapacitet samt støtte udviklingen af en meget tiltrængt infrastruktur. Fonden skal også medvirke til at forbedre relationen mellem forvaltning og borgere ved at skabe en troværdig og åben politisk ledelse – og ved at give befolkningen bedre indsigt i regeringens beslutninger, handlinger og budgetaktiviteter.

Fonden har i begyndelsen hovedsagelig ydet støtte til en nødvendig udbedring af veje og reetablering af vandforsyningen. Indbyggerne i Somaliland er af gode grunde skeptiske over for myndigheder og for at skabe og øge tilliden mellem borgerne og de nye statsinstitutioner, er det vigtigt, at borgerne oplever praktiske forbedringer i det daglige liv, som f.eks. nye veje og brønde. Fremover er det hensigten, at fonden i højere grad skal støtte initiativer, der fremmer åbenhed i forvaltningen og styrker regeringens position.

Danmark og en række andre partnere støtter desuden, igennem FN, kapacitetsopbygning på kommunalt niveau, hvor demokratiske kommunalbestyrelser har været en realitet i mere end 10 år.

Valgkommission er kernen i demokratiudvikling

Somaliland og det øvrige Somalia har været domineret af klaner, og det var rivalisering mellem klanerne, der udløste borgerkrigen. For at hindre at dette gentager sig har flere lande støttet en demokratiseringsproces, og i Somaliland har centrum i denne proces været en valgkommission. Valgkommissionen har været en afgørende løftestang for Somaliland, da den har igangsat og kontrolleret fire – efter somaliske forhold – fredelige valgprocesser igennem det seneste årti. Der har været uregelmæssigheder, sammenstød mellem befolkningsgrupper og forsinkelser, men i store træk har valgene været fair og fri for svindel. Valgkommissionen har på derfor en højere troværdighed end mange andre offentlige institutioner i Somaliland. Den har lagt grunden til en fremtid med frie, demokratiske valg og folkestyre.

Valgkommissionens medlemmer udpeges af de politiske partier, og kommissionen sidder fem år ad gangen. Valgprocessen i Somaliland indledes med lokalvalg (kommunevalg), og de partier, som vinder her, får mulighed for at opstille til parlamentsvalget og til præsidentvalget. Til begge præsidentvalg i 2003 og 2010 var der opstillet tre partier. Partierne er udsprunget af hver sin klan, men klanernes magt synes at være i aftagende. Desuden sikrer de få partier, at ét parti ikke kan vinde alene med én klans deltagelse. Partierne ligner endnu ikke det politiske landskab, vi kender fra Danmark, men den konkrete politik er så småt begyndt at veje tungere end klanforbindelser.

Dyrlæger skaber fremgang for eksporten

Midt i det somaliske kaos har Somaliland oplevet et lille mirakel i form af den nye dyrlægeskole, som i dag er en førende uddannelsesinstitution på området for hele Østafrika med diplom-, bachelor- og master- uddannelser, som anerkendes internationalt.

Skolen blev etableret i 2002 i en tidligere engelsk kostskole. Initiativet kom fra en italiensk NGO, Terra Nuova, og institutionen blev fra starten støttet af EU, Italien og Danmark. På relativt få år er skolen gået fra nogle få værelser i en lejet bygning til et fuldt udbygget uddannelsesinstitution med studerende fra hele Østafrika.
Frem til 2013 har skolen haft knapt 100 afgangsstudenter, teknikere og dyrlæger, og opsigtsvækkende er det, at 25 % af dem er kvinder og at ca. 95 % er i arbejde.

Universitetets høje akademiske niveau har betydet, at man i Somaliland har kunnet starte på at etablere en veterinærkontrol, som snart vil leve op til internationale normer. Man har oprettet vaccinationsstationer til kontrol af levende dyr, og det har sammen med en generel professionalisering af produktionen af husdyr medvirket til en stærk fremgang i eksporten. Vaccinationsstationerne stationerne var afgørende for, at det saudiarabiske importforbud over for levende dyr fra Somaliland blev fjernet i 2009, og eksporten er vokset fra 2,5 millioner kvæg i 2010 til 3,5 millioner kvæg i 2013.

Resultater

 • Somalilands udviklingsfond er i færd med at genetablere landets infrastruktur, herunder vejnet og vandforsyning, ligesom den bidrager til at styrke myndighedernes rolle og den lokale forankring af udviklingsarbejdet.
 • Valgkommissionen har sat rammerne for og gennemført en række valgprocesser i de sidste år, herunder lokalvalg i november 2012. Der planlægges valg til parlamentet og præsidentvalg i midten af 2015.
 • Dyrlægeskolen, IGAD Sheikh Technical Veterinary School, har på få år oparbejdet et ry som et af Østafrikas bedste og har uddannet knapt 100 teknikere og dyrlæger, heraf 25 % kvinder.
 • Dyrlægeskolen har skabt basis for at etablere vaccinationsstationer, der kan kontrollere husdyr, der skal sælges som fødevarer. Dette har medført en flerdobling af Somalilands eksport af levende dyr til Saudi-Arabien.

 • ""

  1000 % stigning i Tanzanias skatteindtægter

 • Ghana

  Over 8 millioner har fået adgang til lægehjælp i Ghana

 • ""

  Vækst og fiskeri i Vietnam

 • ""

  Resultatmåling og evalueringer

 • ""
  Infografik: Udviklingssamarbejdets resultater