Spring til indhold

Afrika - fra håb til realisme

""
To piger fra Liberia i vestafrika.
Foto: Getty Images

Det vakte international opsigt, da det ansete, britiske tidsskrift The Economist i 2011 på sin forside proklamerede Afrika som ’håbets kontinent’. Ikke mindst fordi det samme tidsskrift en halv snes år tidligere havde kaldt Afrika ’det håbløse kontinent.’ Men omkring 2011 begyndte positive nyheder om økonomisk vækst, om store fund af naturressourcer og fremgang på flere forskellige fronter at tikke ind og ændre opfattelsen af Afrika.

2014 bliver året, hvor billedet af det fremstormende Afrika får et knæk: Ebola og menneskeskabte konflikter, som det er svært at se en ende på, sætter deres præg på store dele af kontinentet og viser, at årtiers hårdt arbejde på at skabe fremskridt kan sættes over styr på ganske kort tid, og at selv lande, der internt er relativt fredelige og stabile, bliver trukket ned og ramt af kriser og konflikter i nabolandene.

Det viser sig også, at der er lange udsigter til at realisere de enorme indtægter, som flere og flere fund af olie, gas og andre naturressourcer i en række afrikanske lande skaber forhåbninger om. De kan endda blive skudt endnu længere ud i fremtiden med den faldende oliepris.

Først blev håbløshed afløst af håb. Nu synes billedet af Afrika at lande et sted midt imellem, på realisme. Ja, der sker fremskridt: Mange lande oplever økonomisk vækst og en spirende middelklasse. Flere og flere lande opdager store forekomster af naturressourcer, der kan skabe nye indtægter i fremtiden. Mange lande begynder seriøst at opkræve skatter – bl.a. med dansk støtte. På vandet ud for Afrika bliver der fred – også med dansk støtte: Det pirateri, der for få år siden hærgede ud for Afrikas Horn, er stort set stoppet.

Men samtidig står det klart, at de enorme sociale og strukturelle problemer i form af f.eks. enorm ungdomsarbejdsløshed, som mange lande i Afrika slås med, ikke lige løses fra det ene år til det andet, og at problemerne og specielt den håbløshed, mange unge oplever, bruges af forskellige oprørsgrupper – både af religiøs og ikke-religiøs karakter.

Afrika viser sig i 2014 endnu engang for mangesidet og komplekst til at blive beskrevet under én enkelt overskrift.