Spring til indhold

En stribe strategier for dansk udenrigs- og udviklingspolitik

""

Januar 2014

Danmark-Tanzania,
landestrategipapir, 2014-18

Tanzania er trods betydelige fremskridt de seneste år stadig et af verdens fattigste lande. Derfor vil det mangeårige danske udviklingssamarbejde med Tanzania fortsætte som et væsentligt element i samarbejdet, men dansk udviklingssamarbejde skal i stigende grad være katalysator for at fremme de nødvendige forandringer og fremskridt. Det skal være en løftestang for andre former for offentlig og privat støtte og samarbejde. Derudover vil det dansk-tanzaniske samarbejde blive styrket på andre områder, ikke mindst handelsrelationerne og det politiske samarbejde, både regionalt og globalt.

20. marts

Danmark-Ghana,
landestrategipapir, 2014-18

En ny politik for Danmarks samlede engagement i og med Ghana lanceres. Ghana er blevet et mellemindkomstland, og det danske partnerskab med Ghana er på vej ind i en ny fase. Fra 2017 forventes den gradvise udfasning af udviklingssamarbejdet iværksat. Den politiske del af det nye strategisk funderede partnerskab vil fokusere på emner som bekæmpelse af tortur, maritim sikkerhed i Guineabugten og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det kommercielle samarbejde vil tage afsæt i danske styrkepositioner som grøn vækst, landbrug, klima, vand, sundhed og infrastruktur.

Maj 2014

Danmark-Palæstina,
landestrategipapir, 2014-15

Det overordnede politiske mål for det danske engagement i Palæstina lægges fast i et landestrategipapir og fokuserer på at støtte realiseringen af en to-statsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt, hvor staten Israel og en selvstændig, demokratisk, suveræn og sammenhængende palæstinensisk stat kan eksistere side om side i fred og sikkerhed.

12. maj

Mere Danmark i verden

Udenrigsminister Martin Lidegaard og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, fremlægger en ny vision for dansk udenrigspolitik med visionspapiret ”Mere Danmark i Verden”. ”Danmark skal også i de kommende år have verdens bedste udviklingsbistand og et solidarisk bistandsniveau med en stærk profil på menneskerettigheder,” fastslår handels- og udviklingsminister Mogens Jensen og tilføjer: ”Vækstcentrene i verden har rykket sig markant de senere år, og Danmark må og skal hægte sig fast på de nye markeder, hvis vi fortsat vil have velstand herhjemme. Det kræver et stærkt fokus på økonomisk diplomati, og her skal hele Udenrigsministeriet og regeringen bidrage.”

Og udenrigsminister Martin Lidegaard konstaterer, at ”vores kompetencer og erfaringer kan bane vejen helt ind i prioriterede landes maskinrum. Herfra kan vi påvirke samfundsindretning, værdier og levevilkår, når vækstøkonomierne skal træffe svære samfundsvalg f.eks. inden for grøn omstilling og velfærd. Og mindst lige så vigtigt; det kan styrke vores sikkerhed og skabe arbejdspladser i Danmark.”

15. maj

Strategi for eksporten skal skabe
mere handel og nye job

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer regeringens nye strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati ’Mere handel. Nye job’: ”Alle ministre skal i spil til gavn for eksporten i et strategisk sektorsamarbejde på tværs af fagministerier, og der skal udsendes 15-20 vækstrådgivere til de mest lovende udviklings- og vækstøkonomier. Det vil forbedre rammerne for bæredygtig udvikling, vækst og beskæftigelse i landene og samtidig bane vejen for de danske løsninger, som der efterspørges og er brug for. Det kan give eksportordrer i milliardklassen og styrke Danmarks rolle i verden.”

12. juni

Ny politik til fordeling af to milliarder kroner
til verdens fattigste

Danmarks civilsamfundsstrategi afløses af en ny civilsamfundspolitik, der udstikker retningslinjerne for udmøntningen af de 2 milliarder bistandskroner, der årligt bruges på støtte til folkelige organisationer som IBIS, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet. Pengene går til de fattigste mennesker i verdens allerfattigste lande. Målet med politikken er at støtte de organisationer, der når ud til de mest marginaliserede grupper, taler deres sag og dermed er med til at sikre, at deres stemme bliver hørt.

16. juni

Ny handlingsplan for politiksammenhæng
for global udvikling

Danmark får sin første handlingsplan for sammenhængende politikker – også kaldet kohærens – for global udvikling. Formålet er dels at fremme et positivt samspil mellem politikker til gavn for global vækst og udvikling, dels at se på eventuelle negative konsekvenser, som andre politikker kan have for udviklingslandene og bæredygtig udvikling. Med andre ord handler det om at fremme en fælles dagsorden på tværs af politikområder til gavn og fremgang for verdens fattige.

18. august

Strategi for ligestilling, rettigheder
og diversitet

En ny dansk strategi for ligestilling, rettigheder og diversitet i den danske udviklingsindsats lanceres. Den skal øge fokus på at give kvinder, mænd, piger og drenge verden over lige muligheder for at forme deres eget liv og bidrage til en positiv samfundsudvikling.

23. oktober

Ny Afghanistanstrategi 2015-17
fokuserer på udvikling

Strategien for den danske indsats i Afghanistan i perioden 2015-17 beskriver den integrerede danske politiske, militære og civile indsats i landet, og den markerer en ny fase i forholdet mellem Afghanistan og det internationale samfund. Fra 2015 ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling hos afghanerne, selvom det internationale samfund fortsat vil bistå Afghanistan med betydelig støtte.