Spring til indhold

Highlights fra året der gik

13. januar

Ny milliardaftale om klimainvesteringer

Pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse samt Dansk Vækstkapital og IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande indgår en aftale om at indskyde i alt 1,2 mia. kr. i Klimainvesteringsfonden, der forventes at medvirke til investeringer for 8 – 9 mia. kr. i udviklings- og vækstlande. Fonden skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast og skabe grøn vækst i udviklingslande og bidrage til at nå målet fra klimatopmødet i København i 2009 om mobilisering af 100 milliarder USD årligt fra 2020 til klimainvesteringer i udviklingslande.

Green Tech solpaneler til strømforsyning i Masai Mara, Kenya rengøres.
Foto: Mikkel Østergaard / Danida

3. februar

Danmark får handels- OG udviklingsminister

Et helt nyt ministerhold overtager Asiatisk Plads efter SF udtræder af regeringen. Mogens Jensen (S) afløser Rasmus Helveg Petersen (R) som udviklingsminister, men overtager samtidig posten som handelsminister efter Pia Olsen Dyhr (SF). For første gang lægges de to ministerposter sammen, og der kommer styrket fokus på samtænkning mellem handel og udvikling. Ministerrokaden betyder også, at Martin Lidegaard (R) bliver ny udenrigsminister efter Holger K. Nielsen (SF).

21. februar

Danmark støtter FN’s indsats i den Centralafrikanske Republik

I kølvandet på borgerkrigen i Den Centralafrikanske Republik (CAR) fremlægger FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, en sekspunktsplan for det internationale samfunds indsats i lande, hvor hele befolkningen på 4,6 mio. vurderes at være berørt af situationen. Knap 700.000 mennesker er internt fordrevet, og omkring 288.000 er flygtet til nabolandene. Skoler og sundhedsklinikker er lukkede eller nedbrændte, og de mest basale fornødenheder som rent vand og sanitet mangler. Danmark bakker som det første land op om sekspunktsplanen med godt 10 mio. kr. oven i de 36 mio. kr., Danmark har bidraget i humanitær støtte til CAR. I alt bliver den danske støtte til CAR i 2014 over 60 mio. kr.

26. februar

Danskerne støtter udviklingssamarbejdet, men…

Der er fortsat stor opbakning til udviklingssamarbejdet, viser analysevirksomheden Epinions årlige undersøgelse af danskernes holdning og kendskab til Danmarks indsats i udviklingslandene. Tæt på to tredjedele af danskerne erklærer sig som tilhængere af at give udviklingsbistand. Men opbakningen er vigende fra 69 pct. året før til 65 pct. nu.

8. april

Dansk bistand fortsat i top

Så er det officielt: Den årlige opgørelse fra OECD’s udviklingskomite, DAC, viser, at Danmark fortsat er ét blandt kun fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Det har Danmark gjort siden 1978. Den danske udviklingsbistand udgjorde i 2013 0,85 procent af den samlede danske økonomi. Storbritannien er nyt medlem i 0,7 pct.-klubben, der også tæller Sverige, Norge og Luxembourg. Til gengæld er Nederlandene gledet ud.

9. april

Roser til Operation Dagsværk

Operation Dagsværk har siden sin start i 1985 jævnligt været udsat for kritisk omtale, men en ny og uafhængig evaluering er fuld af roser: Med sit landsdækkende fokus på ungdomsuddannelser er Operation Dagsværk en unik oplysningskampagne, der både informerer og inddrager unge mennesker. Kampagnen har fundet en god balance mellem frivillighed og professionalisme, og bidrager effektivt til at skabe debat blandt unge om internationale udviklingsspørgsmål, konkluderer evalueringen og anbefaler, at Operation Dagsværk fortsætter med mindre justeringer.

30. april

Sydsudan: Fra udviklings- til katastrofehjælp

Konflikten i Sydsudan har udviklet sig så dramatisk, at Danmark omdirigerer 35 mio. kr. fra bistandsprogrammet til nødhjælp og 10 mio. til en regional-ledet mission, der skal overvåge våbenhvilen mellem konfliktens hovedparter. Næsten 5 mio. sydsudanesere har behov for akut hjælp, og mere end 1,2 mio. mennesker er tvunget fra deres hjem på grund af borgerkrigen og etnisk forfølgelse. Belært af erfaringerne fra danske indsatser i andre skrøbelige stater fastholder Danmark dog dele af det langsigtede udviklingssamarbejde i Sydsudan.

11. maj

Private virksomheder snyder Afrika for milliarder

Private virksomheder snyder Afrikas fattigste nationer for milliarder af kroner. Det fastslår den amerikanske tænketank Global Financial Integrity i et Danida-finansieret studie. Fem danske prioritetslande, Ghana, Kenya, Mozambique, Tanzania og Uganda, rammes også hårdt og er tilsammen blevet snydt for ikke mindre end 350 milliarder kroner siden 2002 som følge af lyssky handelstransaktioner. Studiet skønner, at de samlede handelsrelaterede illegale pengestrømme ind og ud af landene på 10 år udgjorde mellem 6,6 og 9,4 pct. af de fem landes BNP. Studiet finansieres af Danmark som et led i den danske indsats for at skabe øget opmærksomhed om udfordringerne med illegale kapitalstrømme og deres betydning for danske prioritetslande i Afrika.

16. maj

Syrien-indsats bliver til 1-årigt program

Efter mere end tre års konflikt i Syrien er der ikke bare behov for en humanitær indsats, men også for en egentlig stabiliserings- og udviklingsindsats. Derfor fremlægger udenrigsminister Martin Lidegaard og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen et 1-årigt Syrien-program for 2014 og en strategisk ramme for Syrien-bistanden for 2014 og 2015. Programmet skal støtte de moderate kræfter og indsatser, der kan være med til at fremme en politisk løsning på konflikten. Samtidig påbegynder Danmark implementeringen af det storstilede udviklings- og beskyttelsesprogram, som er en multidonorindsats, der søger at skabe bedre flygtningebeskyttelse og forbedre levevilkårene for flygtninge og sårbare værtssamfund i Libanon, Jordan og Irak. Disse indsatser kommer oven i det betydelige danske humanitære bidrag til Syrien-krisen, der i 2014 kommer op på over 300 mio. kr.

20. maj

Dansk millioninvestering i afrikanske bønder

Klimainvesteringsfonden, der blev lanceret i januar 2014, skal følges op af en landbrugsinvesteringsfond efter samme model, annoncerer handels- og udviklingsminister Mogens Jensen på et møde i Aarhus med repræsentanter for den danske landbrugs- og fødevarebranche. Den nye fond tilføres i 2015 89 mio. kr. finansieret af dansk udviklingsbistand. Det forventes, at IFU, der også skal administrere fonden, kommer med 200 mio. kr., og at private investorer som pensionskasser vil komme med i alt 5-600 mio. kr. Landbrugsinvesteringsfonden skal være klar til at investere i de første projekter i begyndelsen af 2016.

Kvinde arbejder i marken under U-landskalenderens besøg på et Danida projekt i Zambia.
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen / Danida

23. juli

Erfaren dansker ny leder af FN-missionen i Sydsudan

Den erfarne, danske diplomat Ellen Margrethe Løj bliver FN’s særlige udsending til Sydsudan, annoncerer FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon. Ellen Margrethe Løj har tidligere haft en lignende post i Liberia og skal stå i spidsen for en FN-mission, der omfatter op til 12.500 militært personale, 1.323 civilt politi-personel samt civile eksperter. Sydsudan opnåede uafhængighed i 2011, men er siden kastet ud i voldelig konflikt og etnisk forfølgelse. Siden midten af december 2013 er mere end 1,5 mio. sydsudanesere fordrevet fra deres hjem, heraf omkring 400.000 til nabolandene. Knap 5 mio. er afhængige af akut nødhjælp.

1. august

Nye danske ambassader åbner i vækstlande

Det er første arbejdsdag for de nye, danske ambassadører i de fire vækstlande, Nigeria, Filippinerne, Colombia og Myanmar, hvor Danmark åbner ambassader som led i den største reform og modernisering af den danske udenrigstjeneste i nyere tid. Satsningen følges op med besøg af handels- og udviklingsminister Mogens Jensen i Nigeria, Colombia og Myanmar senere i 2014, mens Filippinerne må vente til januar 2015 på ministerbesøg og den officielle ambassadeåbning.

18. august

Danmark bliver vært for verdens største konference om kvinders sundhed og rettigheder

Danmark skal være værtsland for den globale konference om kvinders sundhed og rettigheder, Women Deliver 2016. Det annonceres ved et arrangement på Christiansborg, hvor HKH Kronprinsessen er blandt talerne. Women Deliver 2016 ventes at få 5.000 deltagere fra op mod 140 lande og vil sætte fokus på indsatsen over for de 800 kvinder, der hver dag dør af komplikationer i forbindelse med graviditet eller fødsler – ofte fordi de er for unge, fattige og mangler adgang til sundhedsydelser og viden. Tildelingen af værtskabet er som en anerkendelse af mange års dansk indsats for kvinders og pigers ret til at bestemme over deres egen krop.

Leder af AIDS/HIV Center, Aona Koné står foran hylder med patientjournaler af tidligere og nuærende patienter på centret. AIDS/HIV center, der med støtte fra Danmark tester, informerer og medicinerer AIDS/HIV-smittede. Centret har desuden to busser, der kører rundt som centrets forlængede arm. Den ene af busserne har udstyr til testning, samt medbringer medicin.
Foto: Thorsten Overgaard / Danida

26. august

Opfordring til mere synergi mellem udviklingsbistanden og danske virksomheders engagement i udviklingslande

Regeringen fremlægger sit finanslovsforslag for 2015, der lægger op til at fastholde udviklingsbistanden på 0,83 pct. af Danmarks samlede økonomi. Det vil betyde en nominel stigning på 620 mio. kr. til udviklingssamarbejdet sammenlignet med 2014. Finanslovsforslaget har fokus på tre områder: bæredygtig vækst og anstændige job, hjælp til folk i nød og fremme af FN’s 2015-mål samt at øge oplysningen og inddragelsen af den danske befolkning i udviklingssamarbejdet.

4. september

Minister vil skabe alliancer med virksomheder om socialt ansvar

I årevis er præsentationen af regeringens udviklingspolitiske prioriteter for det følgende år foregået i Eigtveds Pakhus i København, men i år sker det på Silkeborg-virksomheden Mascot International, der producerer arbejdstøj, og som har produktion i både Vietnam og Laos. Dette sker for at sætte fokus på regeringens ønske om at medvirke til at skabe anstændige job i vækst- og udviklingslande i tæt samarbejde med danske virksomheder. Derfor styrkes indsatsen for ordentlige arbejdsforhold og virksomheders sociale ansvar, og der afsættes midler til at fremme synergien mellem udviklingsbistand og danske virksomheders engagement i vækst- og udviklingslande.

Kenya Dry Foods samarbejder med det danske firma Ekko Fisk i Esbjerg. Produktion af tørrede fisk går til hunde- og kattefoder.De små fisk bliver fanget i Victoriasøen, derefter tørret og transporteret til Mombasa. Derfra bliver de tørrede fisk sejlet videre til Esbjerg, hvor de bliver solgt i Europa som pet-food til kæledyr. Kenya Dry Foods har 40 kvindelige ansatte som sorterer, damper fiskene ved 90 grader og endelig pakker dem i kasser.
Foto: Mikkel Østergaard / Danida

21. september

Endelig: Ny regering klar i Afghanistan

Mere end fem måneder efter at afghanerne gik til valg i april, lykkes det endelig at få en ny politisk ledelse på plads. Efter første valgrunde i april måtte der en ny valgrunde til i juni mellem de to kandidater til præsidentposten, der fik flest stemmer. Her vandt Ashraf Ghani, men hans modkandidat Abdullah Abdullah klagede over valgsvindel. Efter seje og langtrukne forhandlinger annoncerer de to en nationalsamlingsregering med Ashraf Ghani som præsident og Abdullah Abdullah som ministerpræsident. Det er første gang i Afghanistans historie, at en præsident afløses af en anden ved demokratisk valg. Danmark hilser den nye samlingsregering velkommen i landet, der med 436 mio. kr. i udbetalinger i 2014 er den største modtager af dansk udviklingsbistand.

23. september

Endnu et klimatopmøde

Det blev mødt med en god portion skepsis, da FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i 2013 annoncerede, at han ville benytte FN’s generalforsamling i september 2014 til at indkalde til et ekstra klimatopmøde. Er der ikke rigeligt af dem, spurgte skeptikerne. Men ’UN Climate Summit’ den 23. september i New York bliver en succes, ikke mindst fordi det, ud over politiske ledere, tiltrækker mange spidser fra erhvervslivet. Fra Danmark deltager statsministeren, udenrigsministeren og klimaministeren samt repræsentanter fra Novozymes og PensionDanmark. Truslerne fra – og mulighederne i – klimaforandringerne er for alvor kommet på den private sektors dagsorden.

15. oktober

Dansker i spidsen for verdens største grønne NGO

Verdens ældste og største globale miljøorganisation, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), annoncerer danske Inger Andersen som sin kommende generaldirektør. Inger Andersen kommer fra en stilling som vicepræsident i Verdensbanken og har tidligere i sin karriere arbejdet med miljø- og naturressourceforvaltning.

IUCN blev oprettet i 1948 som et globalt netværk af miljøorganisationer. Den har i dag 1.200 medlemsorganisationer og ca. 1.000 medarbejdere fordelt over 45 kontorer i hele verden.

Over 11.000 tilknyttede forskere sikrer en meget høj videnskabelig standard. Mest kendte videnskabelige produkt er rødlisten over truede arter. IUCN har som den eneste frivillige globale miljøorganisation permanent observatørstatus ved FN. Det årlige danske bidrag til IUCN er 25 mio. kr.

19. oktober

Topledere samles i København for at skabe nye grønne løsninger

Politiske ledere fra hele verden, repræsentanter for verdens førende globale virksomheder, investorer, byer, internationale organisationer og civilsamfundet er med, da Global Green Growth Forum (3GF) kalder til topmøde i København. 3GF’s grundidé er at skabe nye partnerskaber mellem offentlige myndigheder, virksomheder, civilsamfund og de store internationale organisationer for at skabe nye, konkrete løsninger til grøn omstilling på globalt plan. 3GF blev etableret af den danske regering i 2011 i et samarbejde med Korea og Mexico. Siden har Kina, Kenya, Qatar og Etiopien sluttet sig til samarbejdet.

Karen Blixen Camp, ejet og drevet af Albatros Rejser ligger i Masai Mara. Campen har diverse miljøtiltag så som Green Tech solpaneler til strømforsyning og en planteskole, hvor nye træer gror store derefter plantes ud i området.
Foto: Mikkel Østergaard / Danida

10. november

Kritisk evaluering fører til omlægning af Danidas erhvervsinstrumenter

Det tidligere erhvervsstøtteinstrument Business to Business (B2B) har været en løftestang for danske virksomheder til at engagere sig kommercielt i udviklings- og vækstøkonomier og et relevant instrument til overførsel af dansk teknologi til udviklingslande, men B2B-programmet har samlet set ikke haft tilstrækkelig effekt på jobskabelse og bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslandene. Det konkluderer en evaluering af B2B-programmet for perioden 2006-2011. Evalueringen sætter også spørgsmålstegn ved, om programmet overholder EU’s statsstøtteregler.

Det får handels- og udviklingsminister Mogens Jensen til at sætte B2B-programmets efterfølger, Danida Business Partnerships og Business Project Development, midlertidigt i bero og samtidig indlede udviklingen af nye og mere tidssvarende instrumenter som en del af en ny strategisk ramme for innovative partnerskaber.

10. november

Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om udviklingsbistanden i 2015

Regeringen, SF og enhedslisten indgår en delaftale om en omlægning af udviklingsbistanden som en del af finansloven for 2015 som følge af de ekstraordinære udgifter til flygtningemodtagelse. Der tilføres samlet 1 mia. kr. til udviklingsbistanden i 2014 og 2015, så den samlede udviklingsbistand stiger i 2015 til 17,7 mia. kr. svarende til en bistandsprocent på 0,87. Stigningen på 2,5 mia. kr. i den del af udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark, der kan opgøres som udviklingsbistand, betyder dermed en omprioritering af i alt 1,5 mia. kr. fra den del af udviklingsbistanden, som udmøntes af Udenrigsministeriet, til den del af udviklingsbistanden, der anvendes til at hjælpe nyankomne flygtninge og asylansøgere i Danmark. ”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at lande en god aftale med SF og enhedslisten. Det betyder, at en lang række udviklingsprojekter, der ellers ville skulle udskydes eller stoppes, nu alligevel kan gennemføres næste år”, udtaler Mogens Jensen efter aftalen er offentliggjort.

19. november

Danmark vært for internationalt topmøde om Somalia

Danmark er vært for et todages internationalt ministermøde om Somalia i København. Ud over Somalias præsident, Hassan Sheikh Mohamud, og andre ledende politikere fra Somalia, deltager bl.a. en række ministre fra hele verden. Somalia er et af 21 prioritetslande for det danske udviklingssamarbejde, men landet er også præget af årtiers krig og konflikt. I 2014 forværres den humanitære situation, og mere end 1 mio. mennesker har brug for akut fødevarehjælp. Danmark yder i 2014 Somalia 133 mio. kr. i humanitær bistand. Topmødet blev afholdt med bred deltagelse, på trods af den stigende politiske uro i landet. Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtalte i forbindelse med topmødet: ”Danmark har de seneste par år ydet årligt ca. 200 millioner kroner til udviklings- og stabiliseringsindsatser i Somalia. Støtten dækker aktiviteter i den skarpe ende af skalaen som f.eks. støtte til AU’s militære mission, AMISOM, og militær farvandsovervågning sammen med blødere tiltag som at opbygge et retssystem, internationale bestræbelser på at sikre retlige rammer for bekæmpelse af pirateri, fremme vækst og beskæftigelse i Somalia samt god regeringsførelse. Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på strategien for det danske engagement i og omkring Somalia i årene 2015-2017. Hvordan vi udmønter bistanden, og hvem vi konkret støtter kan justeres afhængig af om Somalias politiske ledelse er i stand til at levere de resultater, vi forventer og kræver. Men støtten er nødvendig for at sikre en stabil og sikker fremtid for den somaliske befolkning." Kommunikeet fra topmødet kan læses her.

27. november

Unikt bistandssamarbejde med Bhutan afsluttes

Der sættes ved en ceremoni i Thimphu officielt punktum for det danske udviklingssamarbejde med Bhutan, men samtidig åbnes et nyt dansk honorært konsulat, for partnerskabet fortsætter. Bhutan er i løbet af 30 år med dansk udviklingssamarbejde gået fra at være et relativt isoleret land med udbredt fattigdom, sparsom infrastruktur og en enevældig styreform til at blive et forfatningsbaseret demokrati, hvor befolkningen har vid adgang til uddannelse og sundhed, hvor fattigdom er reduceret betragteligt, og hvor miljøbeskyttelse står centralt. Danmark har siden midten af 1980erne støttet Bhutans udvikling med ca. 1,7 mia. kr. og var i adskillige år Bhutans næststørste donor, kun overgået af Indien.

12. december

Nye humanitære standarder for nødhjælp vedtages i København

Ca. 150 humanitære aktører mødes i København for at vedtage nye retningslinjer for, hvordan kvaliteten af den humanitære bistand kan øges, så den kan redde flere liv. Den såkaldte Fælles Humanitære Standard (Core Humanitarian Standard) er udarbejdet over det foregående år med støtte fra Danmark og i tæt samarbejde mellem en lang række humanitære organisationer, internationale netværk og en række donorer, herunder EU og FN.

WFP projekt (Verdensfødevareprogram) i Jocotan, Guatemala hvor fødevarehjælp fra Danmark uddeles.
Foto: Jørgen Schytte / Danida

16. december

Dialogmøde om erhvervsinstrumenter et tilløbsstykke

Ikke færre end 175 repræsentanter fra virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og konsulentfirmaer deltager i det første af en række åbne dialogmøder om Danidas nye erhvervsinstrumenter. Dialogmødet markerer indledningen på den udvikling af innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter, handels- og udviklingsminister Mogens Jensen bebudede i november, da han satte Danida Business Partnerships og Business Project Development midlertidigt i bero.

23. december

Danmark endnu engang verdens bedste til at bekæmpe fattigdom

Danmark indtager for tredje år i træk førstepladsen på den liste, den amerikanske tænketank Center for Global Development opstiller baseret på de rige landes samlede indsats for verdens fattigste lande. 29 lande er blevet vurderet på syv parametre fra handel, finansiering og migration til miljø, sikkerhed, teknologi og udviklingsbistand.

Flygtningelejr, Nangwesi i Zambias vestlige provins. Uddeling af levnedsmidler, bl.a. mel til flygtninge fra Angola.
Foto: Thomas Marott / Danida