Spring til indhold

Ny minister samtænker handel
OG udvikling

""
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen
Foto: Klavs Bo Christensen / POLFOTO

Mange er glade, andre er skeptiske, da Helle Thorning Schmidt i forbindelse med ministerrokaden den 3. februar efter SF’s udtræden af regeringen annoncerer, at Danmark for første gang skal have en minister for både handel og udvikling. ”Nu skal udviklingsbistanden for alvor spændes for danske firmaers vogn,” lyder det fra skeptikerne, mens de glade – og den nye minister Mogens Jensen – hæfter sig ved, at det kan skabe synergi for alle parter, ikke mindst udviklingslandene, at samtænke de to områder mere systematisk.

2014 bliver præget af det nye mantra om, at den private sektor på nye måder skal inddrages aktivt i bestræbelserne for at skabe udvikling og vækst. Det er en global tendens, men den slår måske særligt tydeligt igennem i Danmark. Med den nye dobbeltminister, med den nye repræsentationsstruktur med nye danske ambassader i de nye vækstlande, med eksportstrategien i maj, ”Mere handel. Flere job”, med ministerens 6-punkts plan i september for udvidet dansk støtte til virksomheders sociale ansvar, også kendt som Corporate Social Responsibility (CSR). Og med det udenrigspolitiske visionspapir i december, ”Mere Danmark i Verden” og en række andre initiativer.

Især strategien fra maj, ”Mere handel. Flere job”, er udtryk for den nye tænkning. Den understreger, at alle udviklingslande, ikke blot de nye vækstøkonomier, efterspørger danske kompetencer, dansk viden og erfaring inden for områder som miljø, energi, vand og sundhed. At det så også kan kaste øget dansk eksport og danske arbejdspladser af sig, nævnes helt åbent, men med en understregning af, at det er efterspørgslen udefra, der skal være den drivende kraft.

Strategien understreger samtidig, at der også er efterspørgsel efter danske myndigheders viden og kompetencer. Derfor følges den op med en konkret plan om ’myndighedssamarbejder’ mellem danske fagministerier og de tilsvarende myndigheder i en halv snes udviklingslande, hvortil der også udsendes særlige danske ’vækstrådgivere’ – finansieret over udviklingsbistanden.

En kritisk evaluering af Danidas erhvervsinstrumenter i november kommer ikke til at rokke ved det øgede fokus på samtænkning. Nok får evalueringen den nye handels- og udviklingsminister Mogens Jensen til at sætte Danida Business Partnerships og Business Project Development midlertidigt i bero. Men det er ikke ideen om at inddrage danske firmaer i udviklingssamarbejdet, der er til diskussion, understreger han. Det er, om programmet er det mest effektive værktøj og så i øvrigt, om det overholder EU-reglerne. Derfor sætter han samtidig gang i udviklingen af nye og mere tidssvarende instrumenter på området.