Spring til indhold

Skat erobrer udviklingsdagsorden

""
Pengesedler i Zambias møntenhed Kwacha.
Foto: Thomas Marott / Danida

Det er ikke kun i Danmark og Europa, at skat, skattesnyd og –fiduser – som Luxembourg-finten – bliver et varmt politisk emne i 2014. Også i udviklingslande og i udviklingssamarbejdet tordner skat op ad dagsordenen, og Danmark er med til at levere ammunitionen. I maj offentliggør den amerikanske tænketank Global Financial Integrity et Danida-finansieret studie, der konkluderer, at private virksomheder snyder Afrikas fattigste nationer for milliarder af kroner. Fem danske prioritetslande, Ghana, Kenya, Mozambique, Tanzania og Uganda, er hårdt ramt og er tilsammen som følge af lyssky handelstransaktioner blevet snydt for ikke mindre end 350 milliarder kr. Studiet skønner, at de samlede illegale pengestrømme ind og ud af landene på 10 år udgjorde 6,6 procent af Ghanas BNP, 7,1 procent af Ugandas, 7,8 procent af Kenyas, 9 procent af Mozambiques og 9,4 procent af Tanzanias.

Studiet er blot ét element i Danmarks støtte til de internationale bestræbelser på at skabe mere gennemsigtighed på skatteområdet. Det vækker international opsigt og understreger, at en international indsats for at stoppe skattesnyd og lyssky handelstransaktioner er helt central, hvis det skal lykkes at finansiere de bæredygtige udviklingsmål, der skal afløse 2015-målene.

Også i de enkelte udviklingslande kommer der øget fokus på skat, og også her sætter Danmark ind med målrettede indsatser i bl.a. Ghana, Tanzania og Mozambique. Den faglige ekspertise hos de danske skattemyndigheder inddrages også, og SKAT tager imod en delegation af skattefolk fra Tanzania.

Fra Tanzania meldes der om spektakulære resultater af skattesamarbejdet, der har stået på i flere år. Fra 1999 til 2013 er det lykkedes at øge skatteindtægterne med 1000 pct.! Det hører dog med til historien, at stigningen skete fra et umådeligt lavt udgangspunkt, og at lande som Tanzania stadig er milevidt fra selv at kunne finansiere f.eks. basal uddannelse og sundhed til sin befolkning. Alligevel fortæller historien om det potentiale, der er selv i fattige lande for at øge skatteindtægterne, så de på længere sigt selv kan finansiere deres udvikling.