Spring til indhold

Et år med et utal af humanitære katastrofer

""
86.000 flygtninge bor i flygtningelejren Zaatari i Jordan hvor de fleste er børnefamilier.
Foto: Peter Hove Olesen / POLFOTO

Den 21. august må handels- og udviklingsminister Mogens Jensen bede Finansudvalget om at bruge yderligere 250 mio. kr. til humanitære indsatser i 2014. Pengene tages fra den langsigtede udviklingsbistand til Vestafrika. 2014 bliver for mange et år, der især huskes for talrige humanitære katastrofer og appeller. Aldrig har Danmark brugt så mange penge på humanitære indsatser; 2,2 mia. kr. lander det endelige beløb i 2014 på.

Rekorden skyldes ikke naturkatastrofer. Modsat tidligere år byder 2014 ikke på en tsunami, et jordskælv i Haiti eller en tyfon i Filippinerne. Langt de fleste katastrofer skyldes menneskeskabte konflikter. Det gælder også de fire kriser, FN kategoriserer som ’humanitære megakriser’: Irak, Sydsudan, Syrien og Den Centralafrikanske Republik.

Hertil kommer de ’glemte kriser’ i Yemen, Darfur i Sudan og DR Congo samt de øvrige humanitære kriser i Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Palæstina og Mali.

Antallet af flygtninge og internt fordrevne globalt når også nye højder: 51 mio. Det er ikke overvejende de stadig mere dramatiske konsekvenser af klimaforandringerne, der får så mange til at forlade deres hjem. Klimaforandringerne er en medvirkende – og voksende – faktor. Men det er først og fremmest krig, kaos og konflikt, folk flygter fra. Langt de fleste til nabolandene, forbløffende få til Europa. Igen en understregning af, at de fleste flygter væk fra noget, snarere end til noget.