Spring til indhold

Bistandskronen

Grafikken og tabellen på siden Bistandskronen på Danida Open Aid angiver fordelingen af Danmarks samlede udviklingsbistand i 2014. Procenten angiver altså procenten af den totale udviklingsbistand. Bistandskronen er opgjort på baggrund af de udbetalinger, der er indrapporteret til OECD/DAC som Danmarks officielle udviklingsbistand (ODA) i 2014.

""