Spring til indhold

Dansk støtte gennem FN er i sværvægtsklassen

Danmark støtter et effektivt multilateralt udviklingssamarbejde, hvor dansk udviklingsbistand gennem FN-systemet kan nå ud til de områder, hvor behovene er størst og får mest effekt. Det gør vi ud fra princippet om, at sammen kan vi udrette mere end hver for sig. De multilaterale organisationer har mandskab og økonomiske muskler til at håndtere globale udfordringer som fattigdomsbekæmpelse, sikkerhed, stabilitet, respekt for menneskerettigheder og grøn vækst.

Hør Danmarks FN-ambassadør, Ib Petersen, fortælle om Danmarks støtte til FN’ største udviklingsorganisation UNDP (United Nations Development Programme).

En stor del af den danske udviklingsbistand gives til multilaterale udviklingsorganisationer. Det er organisationer som Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling - bedre kendt som Verdensbanken -, Den Europæiske Udviklingsfond og en række organisationer i FN-regi. En del af den multilaterale støtte øremærkes til bestemte aktiviteter i bestemte lande, men Danmark prioriterer især kernebidrag til de multilaterale organisationer højt. Kernebidragene er generelle tilskud til en organisations nøgleaktiviteter. De sikrer, at organisationerne har mulighed for at planlægge mere langsigtet og strategisk, og giver desuden organisationerne mulighed for hurtigt at reagere på pludseligt opståede kriser.

Adgang til skrøbelige stater

UNDP er FN’s største udviklingsorganisation, som arbejder for bæredygtig udvikling inden for fire hovedområder: Fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning samt miljø og adgang til energi. Alle fire områder, ligger tæt op ad prioriteterne for dansk udviklingspolitik. Da UNDP opererer i mere end 170 lande, kan Danmark med kernebidraget støtte udviklingsarbejdet i mange skrøbelige stater, hvor det ellers kan være svært at komme ind og farligt at arbejde i. Danmark er aktuelt den 8. største bidragsyder til UNDP’s kerneaktiviteter og har længe været at finde blandt de 10 største kernebidragsydere. Når Danmark er så stor en bidragsyder, har vi også større mulighed for at præge prioriteringen i organisationen og sikre et øget fokus på dokumentation af indsatsernes resultater.
UNDP’s arbejde er forskelligartet og resultaterne af indsatserne mange. De spænder fra teknisk støtte til udarbejdelsen af Tunesiens nye forfatning til længerevarende bekæmpelse af ulighed i Etiopien og videre til målrettede oplysningskampagner for vælgere i så forskellige lande som Afghanistan, Indonesien, Malawi og Sudan, da der skulle gennemføres valg.

Den seneste årsrapport om resultaterne af UNDP’s arbejde viser, at den danske støtte til organisationen sammen med en række andre lande har bidraget til;

  • at skabe 6,5 millioner jobs
  • at forbedre adgangen til retsvæsenet i 117 lande
  • at styrke modstandsdygtigheden i 14 kriseramte regioner
  • at afholde valg – med mere end 43 millioner nye registrerede vælgere
  • at sikre sociale ydelser til 15 millioner mennesker
  • at effektivisere brugen af naturressourcer på 250 millioner hektar land