Spring til indhold

40 % færre mødre dør under graviditet og fødsel i Mozambique

På 17 år er mødredødeligheden i Mozambique faldet med hele 40 %. Det imponerende resultat skyldes blandt andet Danmarks støtte til at bygge sundhedsklinikker og uddanne professionelt sundhedspersonale.

""
Mor og barn udenfor fødselsgangen i Tete provinsen
Foto: Ernst Tobisch / Danida

I Mozambique har både kvinder og børn fået det bedre. Det skyldes bl.a. en ny og succesrig støttemodel, hvor mozambiquerne selv sidder ved bordenden, og hvor donorpengene bliver sendt gennem landets egne institutioner og ud til de steder, hvor de bliver brugt. Modellen er udviklet i samarbejde med Danmark og har skabt så gode resultater, at USA's nationale udviklingsorganisation, USAID, har bedt Danida forvalte en del af sin støtte til udvikling af sundhedsvæsenet i Mozambique. Blandt de vigtigste resultater er, at der i dag dør langt færre kvinder under graviditet og fødsel end tidligere, at færre børn dør inden for de første fem leveår, samt at færre børn er underernærede. Der bliver også uddannet flere sygeplejersker, læger og jordemødre samtidig med, at der bygges flere lokale sundhedsklinikker.

Dobbelt så mange har nu adgang til prævention i fattig provins

En af de seneste opgørelser viser, at 40 % færre kvinder døde under graviditet og fødsel i 2011 end i 1997. Samme positive nyhed er der om børnene, hvor dødeligheden i deres første fem leveår ligeledes er faldet med 40 % i samme periode. De gode resultater skyldes, at flere kvinder end før har adgang til graviditetsundersøgelser og får bedre hjælp under fødslen.

Danidas samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og andre donorer har også resulteret i, at flere børn kommer til sundhedstjek og bliver vaccineret, ligesom der er større fokus på forebyggelse af kronisk underernæring. Samtidig har kvinderne fået større medbestemmelse i, hvornår de vil have børn. I den fattige nordvestlige provins, Tete, blev der i 2013 uddelt nok prævention til, at 100.000 par kunne være beskyttede i et år, hvilket er en fordobling siden 2011. Særligt langvarig prævention såsom spiral eller hormonindsprøjtning er blevet det foretrukne valg blandt kvinderne.

Store fremskridt, men lang vej til velfungerende sundhedssystem

I mange udviklingslande er der tradition for, at kvinder føder hjemme uden nogen hjælp fra uddannet sundhedspersonale. I dag føder de fleste kvinder i Mozambique på fødestuer. Disse fødestuer er endnu ganske primitive: Ofte er det blot et simpelt hus med en træbriks, hvor det er så som så med hygiejnen, og hvor udstyret er minimalt. Så der er stadig lang vej igen, og mange flere kvinde- og børneliv kan reddes. Men selv disse primitive fødestuer er et stort fremskridt, da det kan være livsafgørende for kvinden og barnet, at de nu har en sygeplejerske eller jordemoder til at hjælpe under graviditet og fødsel. I dag er det skønnet, at der dør 408 kvinder pr. 100.000 fødsler. I Danmark er tallet til sammenligning blot 5 kvinder pr. 100.000. Takket være blandt andre Danida er antallet i Mozambique imidlertid faldet fra 692 til 408.

Danmark som usynlig donor

Danmark er blevet kendt som en usynlige bidragsyder i sundhedssektoren i Mozambique; Danida har opbygget et støttesystem, hvor mozambiquerne selv sidder ved bordenden og prioriterer, og hvor pengene bliver sendt gennem landets egne myndigheder ud til de steder, hvor de bliver brugt. Dette kaldes sektorbudgetstøtte. Danmark er på den måde med til at opbygge en stærk, national sundhedssektor, hvor myndighederne selv har ejerskab og ansvar for at håndtere udfordringer og skabe forbedringer.

FAKTA om indsatsen mod mødre- og børnedødeligheden

  • Sammenlignet med 1997 døde 40 % færre kvinder i 2011 i forbindelse med graviditet og fødsel. Børnedødeligheden inden for de første fem leveår er faldet med 40 % i perioden 1997 til 2011.
  • I dag foregår 66 % af alle fødsler i Tete-provinsen på sundhedsklinikker med hjælp fra sundhedspersonale, og næsten alle gravide kvinder kommer til svangerskabskontrol mindst én gang under graviditeten.
  • I dag har halvdelen af sundhedsklinikkerne ventehuse til gravide kvinder. Ventehusene ligger lige ved siden af det sundhedscenter, hvor kvinderne skal føde.