Spring til indhold

Løn betalt via mobiltelefon er med til at stoppe ebola i Vestafrika

FN’s udviklingsorganisationer skal have mulighed for at handle hurtigt, innovativt og skære igennem de bureaukratiske lag, når der er behov for det. Det var ideen, da Danmark i 2014 besluttede at støtte fire af FN’s udviklingsorganisationer med såkaldte innovationsmidler til pilotprojekter. Midler, der hurtigt viste sig nyttige i forbindelse med det pludselige ebolaudbrud i Vestafrika i 2014.

""
To hjælpearbejdere bliver hjulpet i deres PPE (Personal Protection Suits) af lokalt ansatte medarbejdere på et Ebola behandlingscenter.
Foto: Sven Torfinn / Panos Pictures

Da ebola for alvor brød ud i Vestafrika i 2014, stod FN’s udviklingsprogram, UNDP, og ikke mindst myndighederne i Guinea, Liberia og Sierra Leone pludselig over for en stor og akut udfordring i forhold til at sikre lønudbetaling til det sundhedspersonale, der blev sat ind i kampen for at inddæmme epidemien i de fjerneste landdistrikter. Det var besværligt og farligt at få månedslønningerne frem, og risikoen for at den livsvigtige indsats mod sygdommen svandt ind var overhængende. Hvis personalet ingen løn fik, kunne man ikke forvente, at de fortsatte arbejdet for at hjælpe de syge og standse sygdommens udbredelse.

En god ide

Danmark havde kort forinden ebola-udbruddet besluttede at støtte fire af FN’s udviklingsorganisationer med innovationsmidler til pilotprojekter. Disse midler, der grundlæggende skulle bidrage til nytænkning i FN-organisationernes tilgang til udvikling, blev afgørende for, at en rigtig god ide til pålidelig betaling til sundhedspersonalet kunne blive til virkelighed.

UNDP’s øverste chef, Helen Clark, forklarede i den forbindelse, at "regelmæssig og rettidig lønudbetaling er afgørende. Det er med til at sikre, at de ansatte kan forsørge sig selv og deres familier, samtidig med, at det sikrer en stabil tilstrømning af personale, som kan hjælpe med at stoppe udbruddet." Efter at have testet en række betalingsmuligheder besluttede UNDP at udvikle et system, hvor lønudbetaling kunne ske via mobiltelefonen. Dermed var tusindvis af læger, laboranter, sundhedsmedarbejdere og gravere sikret betaling for det vigtige arbejde, de udførte.

Bidrager til mere effektiv offentlig sektor

Stort set alle de 38.000 registrerede arbejdere, der har bekæmpet sygdommen, blev knyttet til nye betalingsformer og dermed sikret, at de modtog deres løn til tiden.
Den mobile betalingsplatform vil i fremtiden kunne bruges til at forbedre de eksisterende offentlige betalingssystemer. Dermed kan de danske innovationsmidler have bidraget til at lægge grundlaget for videreudviklingen af en mere effektiv offentlig sektor, der kan hjælpe til at reducere fattigdommen.

Ebola-epidemien i Vestafrika i 2014 var det største udbrud i sygdommens historie. I februar 2015 var der registreret mere end 23.000 tilfælde i Liberia, Sierra Leone og Guinea, hvoraf tæt ved 10.000 døde af sygdommen. Fra dansk side har man i alt bidraget med godt 200 mio. kr. til indsatsen mod ebola. Dette omfatter støtte til humanitære indsatser og støtte til FN’s og Verdensbankens trustfonde. Danmark har også stillet sundhedsfagligt personale til rådighed for ebola-indsatsen i Vestafrika. Forsvaret har det overordnede organisatoriske og ledelsesmæssige ansvar for det danske sundhedspersonale, der har bidraget til, at epidemien er kommet under kontrol i Port Loko-distriktet i det nordlige Sierra Leone, hvor nye tilfælde hurtigt kan isoleres og behandles. Det danske sundhedspersonale har samtidig bidraget til en intensiv uddannelse og oplæring af lokale sundhedsmedarbejdere, der fremover skal udgøre hovedparten af bemandingen på ebola-behandlingscentrene.