Spring til indhold

Skolegang i Nepal

Anita Dhital er 14 år og går i 9. klasse. Hun drømmer om at blive læge. Salina Hamal er 23 år og læser til sygeplejerske. Begge piger kommer fra fattige familier, hvor man traditionelt har betragtet uddannelse til piger som tabt arbejdskraft i hjemmet. Men støtte fra Danida har været med til at ændre denne tendens. Antallet af piger, der gennemfører 10. klasse, er næsten fordoblet siden 2003.

Prabeg – Den blinde skoledreng

""

Prabeg går i 9. Klasse og er blind. Han bor på en skole sammen med andre blinde børn. Støtte fra Danida har hjulpet til at få flere handicappede børn i skole i Nepal. Det gør en stor forskel i den måde, samfundet opfatter dem på. For Prabeg betyder det bl.a., at hans fremtid er fuld af drømme, der er lettere at realisere i dag, end de var for blot 15 år siden.