Spring til indhold

Syrien-flygtninge får betalingskort i stedet for sække med nødhjælp

Siden borgerkrigen i Syrien begyndte i foråret 2011, er omkring 11,5 millioner syrere drevet på flugt. Heraf har 3,8 mio. søgt beskyttelse i nabolandene, mens FN skønner, at 7,6 mio. syrere er internt fordrevne. I 2014 ydede FN’s Fødevareprogram, WFP, med dansk hjælp fødevareassistance til næsten 6 mio. mennesker i og omkring Syrien om måneden.

""
Hatay tæt på den tyrkisk-syriske grænse.
Foto: Finn Frandsen / Polfoto

Moderne nødhjælp til Syrien

På grund af kampe samt vanskeligheder med at få tilladelser til at levere nødhjælp inde i Syrien, er det en stor udfordring at nå folk i nød. Flygtningestrømmen til nabolandene har skabt en kolossal udfordring for FN og for de hjælpeorganisationer, der kæmper for at brødføde de mange familier. I starten af 2014 nåede FN’s Fødevareprogram op på at skulle sikre mad til over 2,5 millioner flygtninge hver dag. Oven i det kommer bistanden til 4,25 millioner konfliktramte mennesker i Syrien.

Det er en kæmpe opgave at nå ud til så mange flygtninge, og derfor har WFP prøvet nye metoder af. I stedet for traditionel nødhjælp, hvor der uddeles faste rationer af f.eks. ris, olie og sukker, har flygtningene fået udleveret værdikuponer eller et specielt, elektronisk betalingskort, e-kortet, så de selv kan handle i udvalgte lokale butikker. Flygtningene får således et større og mere næringsrigt udvalg af varer – og de bevarer en større værdighed ved at kunne vælge selv. Samtidig skabes der ny udvikling og vækst i de områder, hvor flygtningelejrene ligger. Det er første gang, at man forsøger sig med denne form for nødhjælp i så stor skala, som vi ser i Syrien. Danmark har støttet indsatsen, og danske FN-medarbejdere har været med til at udvikle den nye tilgang.

Flygtningene køber selv ind i lokale butikker

FN har gennem samarbejde med lokale virksomheder opbygget et stort netværk af butikker i og omkring flygtningelejre og i byer med stor tilstedeværelse af flygtninge, hvor flygtningene kan købe fødevarer ind selv. Metoden nedsætter også risikoen for tyveri eller misbrug af nødrationer. Hver måned får hvert medlem af alle flygtningefamilierne et bestemt beløb til mad. Det rækker til at købe mad nok til, at hver person får de nødvendige 2.100 kalorier hver dag. I penge svarede det i 2014 til, at hver flygtning i gennemsnit fik, hvad der svarede til ca. 200 kr. om måneden at købe ind for.

Hjælp til flygtningene uden for lejrene

Med traditionel nødhjælp kan det være vanskeligt eller umuligt at nå ud til flygtninge, der ikke bor i lejre, og dem er der mange af i forbindelse med konflikten i Syrien. Faktisk bor over 80 % af alle de syriske flygtninge uden for lejrene og blandt lokalbefolkningen. Det har tidligere været svært at nå denne gruppe af flygtninge, både med nødhjælp og værdikuponer. Den udfordring er e-kortet med til at løse. Alene i Libanon har 700.000 syriske flygtninge derfor et e-kort.

Direkte dansk indflydelse

Danmark har støttet denne nyskabende nødhjælp til de syriske flygtninge med betydelige midler lige fra starten i 2012. Men der er også et mere direkte, dansk fingeraftryk: En gruppe danske FN-medarbejdere har deltaget i udviklingen af det nye nødhjælps-system. De har været med til at sikre, at der er tilstrækkeligt mange butikker på de rigtige steder. De har også sikret, at de faktisk kan levere de rette mængder fødevarer, så hylderne ikke pludselig står tomme.