Spring til indhold

1 Den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

I 2010 fik Danmark en ny strategi for udviklingssamarbejdet, som fokuserer indsatsen på fem politiske prioritetsområder og markerer en nyorientering af udviklingspolitikken i retning af fokus på fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af frihed og vækst.

""

Forsiden af Danmarks udviklingspolitiske strategi viser en pige, der hopper over et vandløb i slumkvarteret Kyebando i Uganda.
Foto: Mikkel Østergaard

Kontakt

Kontoret for Udviklingspolitik og Globalt Samarbejde (UGS)

 

Email: ugs@um.dk