Spring til indhold

Kommentar: Bidrager udviklingssamarbejdet til vækst og udvikling?

Finn Tarp, professor i økonomi og direktør for UNU-WIDER i Helsinki, som koordinerer det internationale forskningsprogram om resultater i bistanden.

Finn Tarp, direktør, UNU-WIDER

Finn Tarp, direktør, UNU-WIDER

”Det er de senere år blevet populært at postulere, at udviklingsbistanden i bedste fald er virkningsløs og i værste fald direkte skadelig for udviklingslandene. Ikke mindst den zambianske forfatter Dambisa Moyos bog ”Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa” har fået massiv omtale.

Der er ingen tvivl om, at udviklingsbistand kan have negative konsekvenser. Det er sket, at bistanden er kommet i vejen for nødvendige politiske reformer, og bistanden kan også have den sideeffekt, at modtagerlandets valuta bliver overvurderet og dermed lægger en dæmper på væksten i den private sektor.

Men de forskellige risici til trods, så ændrer det ikke på, at bistandshjælp på langt sigt bidrager til modtagerlandets vækst og fremgang. Forskning, som jeg har gennemført sammen med andre forskere, viser, at over de seneste 40 år har en bistand per år på ca. 10 pct. af udviklingslandenes bruttonationalprodukt i gennemsnit understøttet 1,3 pct. mere vækst om året i modtagerlandets økonomi. Vel at mærke vækst, der entydigt ikke ville have fundet sted uden bistanden. Men vi skal blive bedre til at besvare spørgsmål som: Hvorfor virker nogle former for udviklingsbistand bedre end andre? Hvorfor virker bistanden forskelligt i forskellige lande?

Det er spørgsmål som disse, som det internationale forskningsprogram over de næste tre år skal forsøge at give svar på. UNU-WIDER vil sammen med en lang række samarbejdspartnere, herunder Dansk Institut for Internationale Studier, gennemføre en bred vifte af analyser. Disse analyser vil bl.a. se på afrikanske lande for at forsøge at indkredse de faktorer, der får nogle samfund til at bevæge sig fremad, mens andre står mere i stampe.

Det internationale forskningsprogram har allerede igangsat næsten 100 studier af bistandens effekter. Studier, der skal kvalificere det grundlag, som Danmarks udviklingssamarbejde hviler på.

Fakta om forskningsprogrammet

  • Programmet blev lanceret af udviklingsministeren ved et seminar den 24. november 2010.
  • Det er et 3-årigt forskningsprogram med start i 2011.
  • Programmet vil have et årligt budget på 10 mio. kr. Dertil støtter Sverige med et lignende beløb.
  • FN-organisationen UNU-WIDER vil koordinere programmet, der gennemføres sammen med en række forskningsinstitutioner, herunder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og forskere i udviklingslandene.