Spring til indhold

Resultaterne af den danske bistand skal fortælles

Danida har et stærkt brand i offentligheden, og den position skal fastholdes og udbygges ved at styrke kommunikationen af resultaterne af den danske udviklingsbistand. I 2010 blev der som et led i den nye strategi for udviklingssamarbejdet sat fart på kommunikationsindsatsen med en række initiativer.

Danskerne vågnede op til Verdens Bedste Nyheder om morgenen den 10. september 2010.
Danskerne vågnede op til Verdens Bedste Nyheder om morgenen den 10. september 2010.
Foto: Louise Dyring/Red Barnet

Det har længe været et paradoks, at danskerne på den ene side massivt støtter op om den danske udviklingsindsats, men på den anden side er skeptiske, i forhold til hvorvidt indsatsen virker. Derfor prioriterer den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde en øget indsats for at kommunikere bistandens resultater. Den fortsatte brede folkelige og politiske opbakning er nemlig afgørende for Danmarks udviklingspolitiske engagement.

Verdens Bedste Nyheder

Den 10. september 2010 blev mange danskere mødt i morgentrafikken af frivillige, der delte morgenbrød og chokolade ud. På brødposerne var trykt Verdens Bedste Nyheder. Eventen var startskuddet til kampagnen af samme navn – en kampagne, der er blevet til på basis af et banebrydende samarbejde mellem danske udviklingsorganisationer, FN, Danida og store dele af dansk erhvervsliv.

Formålet med kampagnen var at sætte fokus på 2015 Målene og de mange positive resultater, som udviklingssamarbejdet har bidraget til. Konkret blev der udvalgt seks gode nyheder, som blev kommunikeret til offentligheden:

  • 58 millioner flere fattige børn får nok mad til, at de kan overleve.
  • 1,6 milliarder flere mennesker har adgang til rent drikkevand.
  • Børn i Afrika modtager livsnødvendig mæslingevaccine.
  • Over 90 pct. af u-landenes børn har nu adgang til at gå i skole.
  • I år 2010 undgår 170.000 børn at få hiv fra fødslen.
  • 400 millioner færre fattige.

Ud over aktiv deltagelse i bl.a.kampagnens styregruppe bidrog Danida med 4 mio. kr. til kampagnen fra Danidas Oplysningsbevilling. Resultaterne var imponerende:

  • 80 NGO’er bidrog til kampagnen sammen med 58 virksomheder.
  • 17 pct. af danskerne havde ifølge Epinion hørt om kampagnen.
  • Danskernes kendskab til 2015 Målene blev fordoblet fra 12 pct. i 2009 til 21 pct. i 2010.
  • 69 pct. af de adspurgte vurderede kampagnen som troværdig.

Det er planen, at kampagnen skal gentages i de kommende år.

Dialog Døgnet og gymnasieturné

I 2010 lanceredes også det såkaldte Dialog Døgn. Her blev landets førende kommunikatører på udviklingsområdet inviteret til debat, networking og dialog om kommunikationsudfordringer i bistandsarbejdet. Dialog Døgnets tema var ”2015 Målene”. Det blev afholdt med deltagelse af 120 kommunikatører og med oplæg fra blandt andre tidligere chef i Verdensbanken, Robert Calderisi, forfatter til bogen ”The trouble with Africa – why foreign aid isn’t working”.

Et andet initiativ, der gav omtale i lokale medier, var udviklingsministerens besøg på knap 40 af landets gymnasier i efteråret 2010. På turnéen fortalte ministeren om udviklingssamarbejdet og Danmarks strategi for indsatsen.