Spring til indhold

2 Frihed, demokrati og menneskerettigheder

Den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde placerer arbejdet for frihed, demokrati og menneskerettigheder helt centralt i udviklingspolitikken. Støtte til at sikre respekt for minoriteters menneskerettigheder, gennemførelse af frie valg og bedre arbejdsbetingelser for journalister indgik i indsatsen i 2010. Danida gennemførte også en lang række andre indsatser for blandt andet at opbygge uafhængige retssystemer og velfungerende offentlige forvaltninger uden korruption.  Ligeså vigtig som de konkrete projekter var holdningspåvirkningen i internationale fora som eksempelvis FN.

En ansat ved FN's højkommissariat for menneskerettigheder overvåger en demonstration under et tidligere valg i Nepal. Det lykkedes i 2010 at få missionens mandat forlænget et år bl.a. takket være en dansk indsats.
En ansat ved FN's højkommissariat for menneskerettigheder overvåger en demonstration under et tidligere valg i Nepal. Det lykkedes i 2010 at få missionens mandat forlænget et år bl.a. takket være en dansk indsats.
Foto: FN/Mukunda Bogati

Kontakt

Kontoret for menneskerettigheder (JTMR)


Email: jtmr@um.dk


Telefonnummer: 33 92 03 11

CASE: Danmark hjalp med at sætte korruption på dagsordenen i Vietnam