Spring til indhold

Arbejde for demokrati og menneskerettigheder, der giver genlyd

Danida arbejder for at fremme frihed, menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. For at få størst mulig effekt af indsatsen foregår udviklingssamarbejdet naturligvis i partnerlandene – men ligeså vigtig er holdningspåvirkningen i internationale fora, som eksempelvis FN.

Kvindelig dommer ved Ghanas højesteret i Accra.
Kvindelig dommer ved Ghanas højesteret i Accra.
Foto: Jørgen Schytte

I skrøbelige stater kan det være undergravende for en bæredygtig fredsproces, hvis gerningsmændene bag alvorlige forbrydelser fortsat går rundt i samfundet uden at blive stillet til ansvar for deres handlinger.

I 2010 fortsatte Danmark sit arbejde med at støtte opbygningen af uafhængige og kompetente retsinstanser. Et særligt fokusområde fra dansk side har været at forbedre nationale domstoles evne til selv at kunne retsforfølge de alvorligste forbrydelser som krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Den Internationale Straffedomstol (ICC) kan alene håndtere retsforfølgelse af de personer, der er mest ansvarlige for alvorlige forbrydelser begået under konflikter. Derfor taler man om såkaldt ”positiv komplementaritet”, når man taler om at styrke de nationale domstoles evne til at retsforfølge de alvorligste forbrydelser.

Danmark og Sydafrika i førersædet

Danmark satte i 2010 sammen med Sydafrika skub i arbejdet med at gøre udviklingslandene i stand til at retsforfølge de alvorligste forbrydelser. På den såkaldte Gennemgangskonference i Kampala i Uganda om straffedomstolens statut fik Danmark sammen med Sydafrika vedtaget en resolution om dette aktuelle emne.  Danmark høstede stor anerkendelse for arbejdet. Danmark og Sydafrika er efterfølgende blevet anmodet om at fortsætte arbejdet med at få resolutionen gennemført.

Homofobi frem i lyset

At minoritetsbeskyttelse også indbefatter homoseksuelle blev et af årets store værdikampe. Både i multilaterale fora og bilateralt var homoseksuelles rettigheder og beskyttelse på dagsordenen. På den internationale bane opnåede Danmark og de øvrige nordiske lande en stor sejr ved FN’s generalforsamling i december 2010 ved at få fastholdt henvisningen til seksuel orientering i en resolution om summariske og vilkårlige henrettelser. Hermed blev det slået fast, at der ikke må diskrimineres på baggrund af seksuel orientering.

I Uganda blev det menige parlamentsmedlem David Bahati’s lovforslag rettet mod homoseksuelle et stort debatemne, og debatten blev også international. Lovforslaget var en stramning i forhold til gældende lov og inkluderede dødsstraf for sex mellem homoseksuelle, hvis den ene part er mindreårig, er smittet med hiv eller er forælder eller værge for den anden part.

Danskstøttede organisationer sagde fra

Den efterfølgende debat afslørede den udbredte homofobi i Uganda og gjorde aktivister på området mere udsatte. Sagen viste dog også, at holdningerne til homoseksuelle i et vist omfang er i skred, og at det nytter at støtte civilsamfundets arbejde for menneskerettigheder.

Eksempelvis kritiserede den ugandiske menneskerettighedskommission, som Danmark har støttet i en årrække, forslaget skarpt. Ligeledes gik en række lokale NGO’er sammen i en koalition (Coalition for Constitutional Law), der vil kæmpe for basale menneskerettigheder. Stærke stemmer i det ugandiske samfund – herunder fra kirken og regeringen – tog også afstand fra lovforslaget. Disse stemmer er vigtige byggesten i fremtidens kamp for minoritetsrettigheder og –beskyttelse i Uganda.

Nepal: Fredsproces med dansk fokus på menneskerettigheder

I 2010 var der reel risiko for, at den nepalesiske regering ville lukke FN’s højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR) i Nepal. Det lykkedes med dansk indsats at få missionens mandat forlænget med foreløbig et år. Siden afslutningen på konflikten mellem maoistiske oprørere og regeringsstyrkerne i 2005 har OHCHR overvåget menneskerettighedssituationen i landet, hvor 20.000 oprørere og internt fordrevne stadig opholder sig i midlertidige lejre.

Selvom Nepals egen nationale menneskerettighedskommission gradvist bliver bedre til at håndtere opgaven med at overvåge menneskerettighedssituationen, vil der i en rum tid endnu være brug for OHCHR’s kompetence. Ved at kæmpe for et forlænget mandat til OHCHR sikrede Danida, at der også fremover bliver sammenhæng mellem de danske indsatser og FN’s arbejde for menneskerettigheder i Nepal.

Kontakt

Kontoret for menneskerettigheder (JTMR)


Email: jtmr@um.dk


Telefonnummer: 33 92 03 11

Fakta om forslaget til "anti-homoseksualitetslov" i Uganda

 • Fremsat i oktober 2009 af politiker og parlamentsmedlem David Bahati.
 • Efter massivt internationalt pres og bred ugandisk debat anbefalede præsident Yoweri Museveni at lade en kommission undersøge lovforslaget.
 • Danmark støtter en række af de organisationer, der er gået sammen i en koalition for at fremme menneskerettigheder med særlig henblik på homoseksuelle.
 • Den ugandiske menneskerettighedskommission modtager dansk støtte. 

Fredsarbejdet i Nepal i kroner og øre

Der blev i 2010 bevilget i alt 70 mio. kr. til arbejde med fredsprocessen frem til 2013.

  • 30 mio. kr. til Nepal Peace Trust Fund
  • 10 mio. kr. til UN Peace Fund for Nepal

  • 15 mio. kr. i støtte til Nepals politi

  • 5 mio. kr. til civilsamfundsaktiviteter

  • 6,5 mio. kr. til at styrke lokalsamfundene i fredsprocessen.