Spring til indhold

Case: Danmark hjalp med at sætte korruption på dagsordenen i Vietnam

Med en unik undersøgelse lykkedes det Danmark at sætte korruption på den politiske dagsorden i Vietnam. Opskriften var blandt andet at komme med konstruktive løsninger og undgå at pege fingre.

Vietnamesiske Dong fra salg af snegle og muslingeskaller på stranden i Ben Tre i den sydlige provins tæt på Ho Chi Minh City.
Vietnamesiske Dong fra salg af snegle og muslingeskaller på stranden i Ben Tre i den sydlige provins tæt på Ho Chi Minh City.
Foto: Klaus Holsting

Danmark har brugt et nyt studie til offensivt at sætte korruption og nødvendigheden af reformer på dagsordenen i dialogen med de vietnamesiske myndigheder. Studiet har da også vakt opmærksomhed langt ind i de politiske rækker. Da det vietnamesiske kommunistparti i slutningen af 2010 afholdt partikongres i Hanoi, indgik studiet som en del af baggrundsmaterialet til kongresdeltagerne. At det er lykkedes at skabe så stor opmærksomhed om studiet er bemærkelsesværdigt i lyset af, hvor følsomt et emne studiet berører.

Komplicerede regler giver risiko for korruption

Studiet er blevet til som et samarbejde mellem den danske og svenske ambassade i Vietnam samt Verdensbankens lokale kontor. Studiet afdækker en lang række potentielle kilder til korruption i den måde, som rettigheder til jord og byggetilladelser fordeles på i Vietnam.

Af kilder til korruption, som undersøgelsen peger på, kan nævnes:

 • Reglerne for at søge om tilladelse til at bruge eller bebygge et areal er komplicerede og ufuldstændige, hvilket får folk til at ty til mellemmænd eller til at betale embedsmænd for at få hjælp.
 • Ansøgningsproceduren er så langvarig, at ansøgeren kan blive fristet til at bestikke embedsmænd for at sikre en hurtig sagsbehandling.
 • Myndigheder baserer ofte deres byplanlægning på konkrete kommercielle forslag fra investorer. Dermed stiger investorernes incitament til at bestikke embedsmænd til at godkende projekter.  

Studiet nøjedes ikke med at pege på problemer, men anviste tillige en lang række tiltag, der kan hjælpe med at fjerne de systemfejl, der øger risikoen for korruption:

 • Gennemsigtighed i forvaltningen, så der er fri adgang til lokalplaner, kort og byplaner.
 • Simplificering af procedurerne i forhold til tildeling af rettigheder til brug af jorden.
 • Høringsprocedurer i forbindelse med tildeling af rettigheder til brug af jorden.
 • Overvågningsmekanismer i forhold til myndighederne, der i dag har vide beføjelser i forhold til at administrere efter forgodtbefindende.

Kontakt

Kontoret for menneskerettigheder (JTMR)


Email: jtmr@um.dk


Telefonnummer: 33 92 03 11

Vietnams eftertragtede jord

I det seneste årti er det gået stærkt med at inddrage jord til forskellige formål i Vietnam:

 • Fra 2001-2010 er næsten 1 mio. hektar landbrugsjord blevet omdannet til eksempelvis by- eller industriområder.
 • Mere end 5 mio. hektar ubenyttet jord er blevet taget i brug til forskellige formål (det er 62 pct. af den mængde jord, der lå ubenyttet hen i 2000).
 • En tredjedel af alle virksomheder og ca. 85 pct. af alle husstande mener, at der er korruption i forbindelse med registrering af jordskøder.
 • Sammenlignet med andre administrative serviceydelser som f.eks. registrering af en ny virksomhed og skattebetaling opfattes registrering af jordskøder som den ydelse, der er omfattet af mest korruption.

Hård dansk kurs mod korruption

I den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde ”Frihed fra Fattigdom – Frihed til Forandring” er partnerskaberne med en række udvalgte udviklingslande ligesom tidligere centrale i Danmarks udviklingssamarbejde. Det betyder forpligtelser for begge parter – herunder at korruption vil få konsekvenser:

 • Danmark vil gøre det klart for alle partnere, at korruption ikke accepteres.
 • Mistanker om korruption vil blive forfulgt, og de involverede stillet til ansvar.
 • Danmark vil stille krav om indsatser, der kommer korruption til livs.

Du kan følge Danmarks indsats mod korruption på Udenrigsministeriets side om svindel og korruption.