Spring til indhold

Case: Danmark klæder provinsdomstole i Zimbabwe på

Computere, arkivskabe, lovbøger og biler. Provinsdomstolene i Zimbabwe mangler nærmest alt, men Danmark har som et af de første lande kastet sig helhjertet ind i arbejdet med at forbedre retssektoren i Zimbabwe.

Lederen af retten i Murewa på sit kontor, Zimbabwe. Foto: Ketil Carlsen
Lederen af retten i Murewa på sit kontor, Zimbabwe.
Foto: Ketil Carlsen

Det er en balanceakt at udføre udviklingsarbejde i Zimbabwe. På trods af to år med relativ politisk stabilitet under koalitionsregeringen og økonomisk vækst er der stadig store problemer på det politiske felt med udbredt magtmisbrug og korruption.

Derfor går Danmarks arbejde for demokrati og menneskerettigheder uden om regeringen og mange offentlige instanser. Det er også derfor, at Danmark har besluttet sig for at hjælpe med at bygge provinsdomstolenes kapacitet op. Modsat højere oppe i retssystemet er den politiske indblanding nemlig begrænset her.

Voldtægtssager droppes på grund af pladsmangel

Der er nok at tage fat på. De fleste af landets provinsdomstole samt de to domstole i byerne Bulawaya og Harare er nedslidte. Dårlig indretning og pladsmangel besværliggør retshandlingerne – i særligt grelle tilfælde er eksempelvis voldtægtssager blevet droppet, fordi det ganske enkelt ikke var muligt at adskille gerningsmand og offer.

Derudover har det juridiske personale heller ikke adgang til de mest basale opslagsværker og kan eksempelvis ikke se tidligere retskendelser.

Dansk hjælp med udstyr og strategi

Derfor har Danmark iværksat et projekt, der skal løfte niveauet i provinsdomstolenes arbejde. I første fase af projektet er der bevilget tre mio. kr., der skal bruges på en række initiativer:

  • Udstyr til domstolene. De otte provinsdomstole plus de to i Bulawayo og Harare skal have basalt udstyr. Det vil blandt andet sige computere, arkivskabe, lovbøger og tiltrængte bygningsforbedringer.
  • Støtte til udvikling af strategi. Den ansvarlige myndighed for domstolene (Judicial Service Commission) arbejder for at skabe et retsvæsen, som ikke er under politisk kontrol. Danmark støtter kommissionen i at udfærdige en strategi, der peger i retning af et uafhængigt retssystem.   

Et projekt med risiko

Danmark arbejder systematisk med vurdering af risici og potentielle gevinster på de enkelte projekter. Netop denne systematiske tilgang til risici er tydelig i projektet i Zimbabwe. Projektet er ambitiøst, og i den skrøbelige situation, som Zimbabwe befinder sig i, er der meget, der kan gå galt. Provinsdomstolene, hvor lønningerne er lave, har ry for at være korrupte, og der er risiko for politisk indblanding. Til gengæld vil en stærkere og gradvist mere uafhængig retssektor, som Zimbabwes borgere har tillid til, være afgørende for at sikre en positiv demokratisk udvikling i landet.
e lande kastet sig helhjertet ind i arbejdet med at forbedre retssektoren i Zimbabwe.

Kontakt

Kontoret for menneskerettigheder (JTMR)


Email: jtmr@um.dk


Telefonnummer: 33 92 03 11

Retssystemet i Zimbabwe

  • Retssystemet er opdelt i henholdsvis en Højesteret, en Landsret (High Court) og provinsdomstolene.
  • Dommere i Højesteret og landsretten er fra tid til anden blevet udpeget af præsidenten.
  • Dommere har i flere tilfælde taget imod gårde og jord gennem det berygtede ”resettlement scheme” (på dansk ”Genbosætningsprogram”).
  • Efter urolighederne i forbindelse med valget i 2008 er i hvert fald 176 sager om overgreb endnu ikke blevet taget op af domstolene.