Spring til indhold

Case: Kamp for menneskerettigheder i Uganda

Adrian Jjuuko fra Uganda står i spidsen for en koalition af 33 organisationer, der kæmper for menneskerettigheder. Den ophedede debat om homoseksuelle i 2010 satte koalitionen på en alvorlig prøve, men Adrian og de øvrige medlemmer stod distancen og vandt en historisk sejr ved domstolene.

Jjuuko Adrian, Uganda
Jjuuko Adrian, Uganda

Hvilket af koalitionens resultater fra 2010 vil du fremhæve som det mest betydningsfulde?

Koalitionens absolut største bedrift i 2010 var uden tvivl, at vi med succes førte sagen for aktivisterne Kasha Jacqueline, David Kato og Patience Onziema mod avisen The Rolling Stone. Retten sagde klart, at det var i strid med de grundlæggende rettigheder, da avisen med opfordringen ”Hæng dem!” offentliggjorde billeder og navne på 100 personer, som avisen mente var homoseksuelle.

Dommeren sagde, at han udstrakte de forfatningsmæssige rettigheder til alle borgere. Det var os i koalitionen, der tog sagen op og anlagde den for de tre sagsøgere. Sejren var så overraskende, at vi så den som en kærkommen nytårsgave. Glæden varede dog kort, for umiddelbart efter afgørelsen blev en af de tre sagsøgere brutalt myrdet.

Hvad er de største udfordringer i forhold til at beskytte homoseksuelles rettigheder i Uganda?

Homofobien i landet er overvældende og en kolossal udfordring. Alle undersøgelser har indtil videre vist, at 90 pct. af befolkningen er imod homoseksualitet. Det betyder, at hvis du er homoseksuel, bliver du mobbet på arbejde, truet og chikaneret. Selv nogle af menneskerettighedsforkæmperne vover sig ikke ind på det her område, fordi det er tabu.

Derudover er befolkningens generelle uvidenhed om homoseksualitet en stor udfordring i vores daglige arbejde. Mange borgere i Uganda forbinder kun homoseksualitet med den seksuelle del af relationen. Det er for det meste nytteløst at forsøge at forklare, at det handler om individer, der har en anden seksuel orientering.

Det bliver ikke bedre af, at mange har den opfattelse, at hvis man kæmper for homoseksuelles rettigheder, så ”reklamerer” man også for homoseksualitet. Mange tror, at man kan ”rekruttere” børn til at blive homoseksuelle.

Hvordan opfatter du jeres samarbejde med det internationale samfund – herunder Danmark? Hvad kan et land som Danmark gøre gennem dets tilstedeværelse i Uganda for at støtte jeres arbejde?

Vi får både moralsk og anden støtte fra det internationale samfund, og det var først og fremmest takket være pres fra det internationale samfund, at den såkaldte ”Anti-homoseksualitetslov” blev skrinlagt.

Danmark og andre lande med en tilstedeværelse i Uganda kan desuden spille en afgørende rolle i forhold til konstant at minde regeringen om behovet for at beskytte alle borgeres rettigheder – ikke mindst gennem positiv særbehandling af marginaliserede grupper som seksuelle mindretal. Den moralske støtte og den løbende rådgivning er også vigtig.

Kontakt

Kontoret for menneskerettigheder (JTMR)


Email: jtmr@um.dk


Telefonnummer: 33 92 03 11

Fakta om koalitionen

  • Koalitionen har navnet The Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law Uganda (CSCHRCL).

  • Koalitionen blev stiftet i 2009 og talte indledningsvis kun otte organisationer, men voksede hurtigt til i alt 33 medlemsorganisationer.

  • Danmark søtter koalitionens daglige arbejde  økonomisk og med rådgivning.