Spring til indhold

Konkrete resultater af arbejdet for demokrati og menneskerettigheder

Et nyt institut for flerpartisamarbejde, genetablering af demokrati i Niger og uddannelse af politi i menneskerettighedsspørgsmål. Det danske arbejde for demokrati og menneskerettigheder har i 2010 givet flere konkrete resultater.

Baby får en helbredsundersøgelse af en sundhedsplejerske i sundhedscenter, Niger.
Et barn får en helbredsundersøgelse af en sundhedsplejerske i sundhedscenter i Niger.
Foto: Jørgen Schytte

Sunde demokratier fordrer demokratiske processer, spilleregler og ikke mindst levende politiske partier. Det var en af pointerne i de strategiske prioriteter for dansk støtte til demokratisering og menneskerettigheder i udviklingsbistanden fra 2009. Folketinget vedtog den 26. maj 2010 loven om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde med bredt flertal og gav dermed startskuddet til en ny indsats på dette område. Instituttet skal i de kommende år arbejde på at styrke demokratisk kultur og flerpartisystemer i udviklingslande.

Instituttet skal fokusere på støtte mellem politiske partier på tværs af landegrænser og supplere den øvrige danske støtte til demokratiopbygning. Instituttet skal gennemføre både tværpolitiske projekter og projekter med karakter af søsterpartistøtte, dvs. samarbejde mellem enkelte politiske partier i Danmark og ét eller flere politiske partier i udviklingslandene. Instituttet er en selvejende og uafhængig institution inden for den offentlige forvaltning, der ledes af en bestyrelse.

Institut som fødselshjælper

De danske politiske partier kommer til at spille en central rolle i forhold til at planlægge og gennemføre samarbejdet med politikere, partier og organisationer i udviklingslande. Instituttets sekretariat skal hjælpe med at vurdere de indkomne projektansøgninger fra de danske partier og etablere kontakt til andre internationale aktører på området, så den danske indsats tilrettelægges ud fra de nyeste erfaringer.

Tilbage til demokratiet i Niger

Det danske arbejde for at fremme demokratiet tog dog også mange andre former i 2010. I Niger afsatte militæret præsident Mamadou Tandja ved et kup i februar. Præsidenten havde forbrudt sig mod landets forfatning ved at give sig selv en ny mandatperiode. Danmark og en lang række andre lande arbejdede på højtryk for at få demokratiet genetableret i det vestafrikanske land, både gennem politisk dialog og gennem støtte til konkrete aktiviteter.

I en proces, der skulle munde ud i et præsidentvalg i marts 2011, skulle borgerne først stemme om en revideret forfatning og siden hen vælge nyt parlament. Da præsidentvalget blev afholdt i marts 2011, blev det af internationale valgobservatører betegnet som godt gennemført.

Konkret har Danmark ydet støtte til overgangsregeringens arbejde gennem to kanaler:

  • Fælles valgdonorfond (5 mio. kr.). Fonden administreres af UNDP og har blandt andet støttet etableringen af valglister samt hjulpet med at gennemføre lokal-, regional-, parlaments- og præsidentvalg.
  • Valgobservatører og kvinders valgdeltagelse (5 mio. kr.). Gennem det amerikanske demokratiinstitut (National Democratic Institute) gennemførtes en række indsatser for at give den bedst mulige valgproces. Blandt andet et oplysningsarbejde for at fremme kvinders valgdeltagelse, men også rekruttering af frivillige valgobservatører.

Politiet og Den Nationale Garde arbejder med menneskerettigheder

Danida har også ydet støtte til det danske Institut for Menneskerettigheders arbejde med at undervise politi og garden i Niger i menneskerettigheder. I en proces, hvor højtstående medlemmer fra politiet og garden i samarbejde med repræsentanter fra civilsamfundet har udarbejdet retningslinjer om menneskerettigheder, er det lykkedes at skabe en unik model, der giver genlyd internationalt.

Politikadetterne på politiskolen gennemgår eksempelvis et modul om menneskerettigheder på 36 timer under uddannelsen, og for nylig er menneskerettigheder blevet indarbejdet i andre relevante kurser – som eksempelvis i faget om magtanvendelse.

I 2010 stod politiet selv for at undervise deres folk i politiets rolle i forbindelse med valgene i Niger. Derudover har tilgangen også resulteret i, at repræsentanter fra Nigers politi og garde, der har været med til at udarbejde disse retningslinjer, er blevet kontaktpersoner for menneskerettigheder i fredsbevarende missioner på Haiti og i Den Demokratiske Republik Congo.

Kontakt

Kontoret for menneskerettigheder (JTMR)


Email: jtmr@um.dk


Telefonnummer: 33 92 03 11

Fakta om Institut for Flerpartisamarbejde

  • Lov nr. 530 om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde blev vedtaget d. 26. maj 2010.
  • Instituttet er uafhængigt og har et budget på 75 mio. kr. over tre år.
  • Cirka halvdelen af tilskudsmidlerne skal gå til tværpolitiske projekter, mens resten bruges til projekter med karakter af søsterpartistøtte.