Spring til indhold

3 Vækst og beskæftigelse

Danida sætter særligt fokus på at fremme markedsbaseret økonomisk vækst og beskæftigelse, bl.a. gennem en markant styrkelse af indsatsen for udvikling af den private sektor i udviklingslandene. Indsatserne bygger ikke mindst på Afrikakommissionens anbefalinger. I 2010 blev der taget vigtige skridt i retning af at gøre kommissionens anbefalinger til virkelighed. Samtidig blev en række eksisterende programmer omlagt.

Den aggressive vandhyacint breder sig i Viktoriasøen til skade for søens liv og mennesker langs dens bredder. En gruppe kenyanske kvinder bruger vandhyacintens stilk til at lave møbler, kurve og tæpper. Her viser en sælger et gulvtæppe frem for kunder. Danida støtter projektet.

Den aggressive vandhyacint breder sig i Viktoriasøen til skade for søens liv og mennesker langs dens bredder. En gruppe kenyanske kvinder bruger vandhyacintens stilk til at lave møbler, kurve og tæpper. Her viser en sælger et gulvtæppe frem for kunder. Danida støtter projektet.
Foto: Mikkel Østergaard