Spring til indhold

Afrikakommissionens anbefalinger omsættes til handling

Et år efter Afrikakommissionen præsenterede sine anbefalinger, er flere initiativer godt i gang. Det viste den første statusrapport i 2010. Målet med anbefalingerne er, at kontinentet bliver bedre til at udnytte ungdommens og særligt kvindernes potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse.

Fabrikken Kenya Dry Foods i Mombasa tørrer små fisk fra Viktoriasøen, som bl.a. sælges til samarbejdspartneren ECO fisk [NAVN TJEKKES] i Esbjerg. Danida støtter projektet gennem B2B Programmet.
Fabrikken Kenya Dry Foods i Mombasa tørrer små fisk fra Viktoriasøen, som bl.a. sælges til samarbejdspartneren Ekko Fisk i Esbjerg. Danida støtter projektet gennem B2B Programmet.
Foto: Mikkel Østergaard

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder i Afrika at optage lån. Bankerne betragter ofte virksomhederne som risikable og administrativt besværlige, men i 2010 rykkede en løsning på det problem nærmere i takt med, at Den Afrikanske Garantifond blev gjort til virkelighed. Fonden er på dansk initiativ snart klar til at garantere afrikanske bankers lån til små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Garantifonden er blot et af de konkrete initiativer, som Afrikakommissionen i 2010 satte i søen. Garantifonden er ved at blive oprettet som en selvstændig afrikansk institution med et første kapitalindskud på i alt 50 mio. dollars (svarende til knap 300 mio. kr.) fra den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), Danmark og Spanien.

Bæredygtig energi får et skub med fond

Ligesom Garantifonden skal Afrikas Vedvarende Energifond (Sustainable Energy Fund for Africa eller SEFA) sætte skub i væksten og beskæftigelsen hos SMV’erne, især i landområder som kun har sparsom adgang til energi. Fonden skal sætte gang i mellemstore og store projekter, der fremmer produktionen af bæredygtig energi. Finansieringen skal komme fra både offentlige og private midler. Fonden skal administreres af den Afrikanske Udviklingsbank, og Danmark bevilligede i december 2010 et bidrag på 300 mio. kr. til fonden.

Øget fokus på afrikansk konkurrenceevne

For at gøre afrikanske politikere og erhvervsledere opmærksomme på barriererne for at fremme privatsektordrevet vækst anbefalede Afrikakommissionen, at der gøres et arbejde for at måle konkurrenceevnen.

Med en bevilling fra Danmark i ryggen gik World Economic Forum i gang med at få flere lande inkluderet i forummets globale indeks for konkurrenceevne. Indekset giver landene et klart billede af udfordringer og hindringer for konkurrenceevnen, hvor der kan sættes ind med initiativer.

Indtil videre er det lykkedes at få yderligere syv afrikanske lande inkluderet i indekset, så i alt 38 lande nu er dækket. Desuden blev der i 2010 afholdt tre workshops med fokus på at forbedre konkurrenceevnen i henholdsvis Tanzania, Kenya og Nigeria.

Initiativ for unge iværksættere

I januar 2010 fik unge iværksættere i Tanzania, Kenya og Uganda en ny mulighed for at gøre deres projekter til virkelighed. Initiativet gennemføres af International Labour Organization (ILO), der med en dansk bevilling på 30 mio. kr. over to år vil sætte skub i iværksætteri:

 • I Uganda blev der lavet undervisningsmateriale til en iværksætteruddannelse på gymnasieniveau.
 • I Tanzania modtog man over 1.000 ansøgninger fra unge mænd og kvinder, der gerne vil i lære som erhvervskonsulenter. 56 er blevet udvalgt og er godt i gang med træningen.
 • I Kenya fik 6.000 unge studerende mulighed for at dyste om, hvem der kunne præsentere den bedste forretningsplan.

Dyst om at løfte landbrugsforskningen

Hvordan får vi løftet niveauet i afrikansk landbrug? Hvordan får vi uddannet flere kvinder til at øge deres produktion af landbrugsvarer? Hvordan sikrer vi et bedre samspil mellem universiteterne, landbrugsforskningsinstitutioner og den private sektor? De spørgsmål forsøger initiativet UniBRAIN (Universities, Business and Research in Agricultural Innovation) at give svar på. UniBRAIN er blevet til på dansk initiativ og administreres af Forum for Agricultural Research in Africa (FARA).

Målet med initiativet er at finde og støtte de bedste samarbejdsprojekter, der kan fremme innovationen inden for landbruget i Afrika og forbedre landbrugsuddannelserne. Der var stor interesse for initiativet i 2010:

 • 49 kvalificerede ansøgninger blev indsendt.
 • Projekterne kom fra en bred vifte af afrikanske lande: Kenya, Uganda, Zambia, Mozambique, Ghana, Mali og Burkina Faso.
 • Et udvalg med repræsentanter fra bl.a. Rwanda, Nigeria og Sydafrika valgte 12 samarbejdsprojekter, der gik videre i konkurrencen.
 • I juli 2011 udvælges de seks samarbejdsprojekter, der skal virkeliggøres de kommende år.

Danmark har indtil videre bevilget 30 mio. kr. til UniBRAIN.

Nye jobs og øget vækst i Kenya

I 2010 blev en ny fase af erhvervssektorprogrammet i Kenya designet med fokus på at skabe nye jobs til unge kvinder og mænd i små og mellemstore virksomheder.

Kenya står i det næste årti over for store udfordringer. Befolkningen ventes at vokse fra 40 til 50 millioner indbyggere, og det risikerer at øge den i forvejen høje ungdomsarbejdsløshed, der nævnes som en af de udløsende faktorer bag volden i forbindelse med valget i 2007.

Det er derfor afgørende, at der arbejdes målrettet på at skabe arbejdspladser, og det er den opgave, den nye fase af Danmarks erhvervssektorprogram i Kenya vil hjælpe med at løfte fra 2011. Planlægning og design af programmet fandt sted i løbet af 2010 og afspejler de nye prioriteter og indsatsområder til fremme af vækst og beskæftigelse, som er at finde i Danidas nye strategiske ramme, der blev lanceret i februar 2011.

Fokus på små og mellemstore virksomheder

Den nye fase af Kenyas erhvervssektorprogram bygger videre på det tidligere programs erfaringer og vil især fokusere på at give SMV’ere de optimale betingelser for at drive en bæredygtig forretning. Ud af alle nye arbejdspladser, der blev skabt i Kenya i 2006, stod SMV’ere for 87 pct., så potentialet for at skabe vækst og nye jobs til de mange unge arbejdsløse kenyanere er enormt.

Konkret kommer programmet i Kenya fra 2011 til at bestå af tre hovedindsatser:

 • Forbedring af erhvervslivets rammevilkår (110 mio. kr.). Gennem støtte til erhvervslivets organisationer skal der presses på for, at det bliver lettere at etablere, drive og udvide virksomheder.
 • Styrke SMV’eres konkurrenceevne (90 mio. kr.). Med denne indsats får SMV’ere i landbrugssektoren bedre adgang til finansiering gennem såkaldte mikrofinansieringsinstitutioner.
 • Opbygning af iværksættermiljø omkring grøn energi (100 mio. kr.). Den ene del af denne indsats skal give iværksættere den nødvendige kapital og assistance til at virkeliggøre ideer inden for grøn energi. Den anden skal sørge for at levere vedvarende energiteknologi til Kenyas landbefolkning.

Den nye fase af erhvervssektorprogrammet i Kenya løber frem til 2015.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

Fakta om Afrikakommissionen

 • Blev nedsat i april 2008 under daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen.
 • Kommissionen blev sammensat af 18 højt profilerede kommissærer – primært fra Afrika.
 • Kommissionen afholdt fem temakonferencer i Afrika med fokus på unge og kvinders potentiale.
 • Mere end 1.000 repræsentanter fra afrikansk og dansk erhvervsliv, faglige organisationer og myndigheder kom med indspark.
 • I maj 2009 præsenterede Afrikakommissionen sin rapport med dertil knyttede anbefalinger.

I september 2010 blev en fremskridtsrapport lanceret ved et debatarrangement i København samt to uger senere under en side event på MDG-topmødet i New York.

Afrikakommissionens anbefalinger og initiativer

Kommissionens mest centrale anbefaling er, at den internationale udviklingsdagsorden skal påvirkes, så den i langt højere grad fokuserer på privatsektordrevet vækst og jobskabelse. Derudover anbefaler kommissionen fem konkrete initiativer:

 • Den afrikanske konkurrenceevne skal kunne måles og sammenlignes på tværs af lande.
 • SMV’ere skal have bedre adgang til investeringer og finansiering.
 • Den afrikanske iværksætterånd skal stimuleres.
 • Bedre adgang til bæredygtig energi.
 • Styrkelse af de faglige uddannelser og af forskning.

10.000 virksomheder vil få gavn af den afrikanske garantifond

 • Garantifonden påtager sig risikoen for halvdelen af lånet til en afrikansk virksomhed. En bank påtager sig risikoen for den anden halvdel af lånet.
 • Det skønnes, at godt 10.000 små og mellemstore virksomheder vil kunne få lån som følge af fonden.
 • Det er i første omgang kun virksomheder i en række udvalgte afrikanske lande, der kan få glæde af fonden. Disse lande er Ghana, Mali, Cameroun, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique og Zambia.