Spring til indhold

B2B Programmet bringer med succes virksomheder sammen i Mozambique

Danidas business-to-business-program (B2B Programmet) har til formål at hjælpe med at etablere partnerskaber mellem danske virksomheder og virksomheder i Danidas partnerlande. Gennem de seneste år er reviews gennemført for at måle på udviklingseffekten af B2B Programmet, og i 2010 var det Mozambiques tur.

Under B2B-reviewet i Mozambique var et af de syv projekter, som blev besøgt og vurderet, inden for design af brugskunst og tekstilvarer. De udvalgte B2B-projekter dækkede derudover en vifte af andre sektorer som bl.a. fiskeri, landbrug og skibsbygning.

Under B2B-reviewet i Mozambique var et af de syv projekter, som blev besøgt og vurderet, inden for design af brugskunst og tekstilvarer. De udvalgte B2B-projekter dækkede derudover en vifte af andre sektorer som bl.a. fiskeri, landbrug og skibsbygning.
Foto: Henrik Madsen/Danida

Syv B2B-projekter blev evalueret som led i reviewet i 2010 med særligt fokus på, om partnerskaberne havde bidraget til jobskabelse og værditilvækst, som ikke ville være opnået uden Danidas støtte. Reviewet viste flere positive udviklingseffekter:

  • Forbedret konkurrenceevne hos de lokale virksomheder.
  • Flere CSR-tiltag (dvs. tiltag inden for ansvarlig virksomhedsdrift) til gavn for de lokale medarbejdere.
  • Forbedret arbejdsmiljø på arbejdspladser.
  • Konkrete indsatser på virksomheder i forhold til hiv/aids.
  • Øget videns- og kompetenceniveau i virksomhederne som følge af uddannelse og teknologioverførsel.

Endvidere pegede reviewet på, at B2B Programmet i Mozambique med fordel kan skabe endnu større synergi med Danidas sektorprogrammer i landet, herunder det kommende privatsektorprogram, for derigennem bl.a. at forbedre rammevilkårene for de lokale virksomheder og styrke udviklingen af det store landbrugspotentiale i Mozambique mv. Ligeledes blev det konkluderet, at trods forbedret arbejdsmiljø på de lokale arbejdspladser, er der stadig plads til forbedringer, når det kommer til bl.a. arbejde med forældet udstyr og bedre sikkerhed i nogle produktioner.

I 2010 ydede Danmark 22,6 mio. kr. til udvikling af virksomhedssamarbejder gennem B2B Programmet i Mozambique.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

Modernisering af B2B, IPD og Blandede Kreditter

I 2011 bliver B2B og Innovative Partnership for Development (IPD)-programmerne sammenlagt, moderniseret og genopstår som det nye program Danida Business Partnerships. Blandede Kreditter gennemgår også en modernisering og bliver til Danida Business Finance.