Spring til indhold

Case: Mirakelafgrøde hjælper højlandsbønder

Quinoa-frøet er på kort tid blevet en populær spise i hele verden, og den globale efterspørgsel er steget eksplosivt. Det giver både muligheder og udfordringer for Quinoa-bønderne i Bolivia, der står for over 40 pct. af den samlede Quinoa-produktion i verden. Et dansk-støttet projekt i det bolivianske højland har hjulpet højlandsbønderne med at få mere ud af deres anstrengelser.

Mirakelafgrøde hjælper højlandsbønder

Fødevarefabrikken Irupana i Bolivia forarbejder økologisk Quinoa-korn, som også eksporteres. Her er en ansat i færd med at finsortere og kontrollere kornet.
Foto: Mike Kollöffel

Umiddelbart skulle man tro, at Quinoa-bønderne i det bolivianske højland havde al mulig grund til at glæde sig. Siden 2006 er prisen på Quinoa tredoblet, og FN’s fødevareorganisation, FAO, har udråbt Quinoa til at være den afgrøde, der skal sikre forsyningen af fødevarer i det 21. århundrede på grund af Quinoaens høje næringsindhold.

Den krævende Quinoa

For landbefolkningen i det bolivianske højland er det ikke så ligetil at øge produktionen af Quinoa. Afgrøden dyrkes i 4000 meters højde, hvor lyset og saltindholdet i jorden er optimalt, og der er ikke mange andre planter, der kan klare sig under disse forblæste og kolde vilkår.

Quinoaen dyrkes ofte på ganske små brug, hvor bonden råder over mellem en og fire hektar jord og primært passer og høster afgrøderne manuelt. Bønderne har ofte ikke råd til at kunstvande og er derfor helt afhængige af nedbør.

Samtidig er det svært for bønderne at øge produktionen ved at bruge kommercielle dyrkningsmetoder, da intensiv dyrkning og brug af mekanisk udstyr erfaringsmæssigt udpiner den følsomme jord. Den tørrer ud og eroderer på grund af den kraftige blæst, og det forringer frugtbarheden.

Systematisk arbejde med værdikæder

For at forbedre bøndernes udbytte af dyrkningen yder Danida hjælp gennem sit landbrugsprogram i Bolivia. Her arbejdes der systematisk med udvikling af værdikæder, hvor der ses på, hvordan både dyrkningsmetoder, forarbejdning og siden salg og adgangen til markedet kan forbedres.

I Bolivia har Danida i første led af kæden støttet introduktionen af nye teknologier for derved at øge produktionen. I andet led har landbrugsprogrammet hjulpet iværksættere på landet med at få adgang til finansiering og teknisk assistance. I tredje led er støtten gået til virksomhedsudvekslinger, så de forskellige bolivianske virksomheder fra landet og byerne har kunnet lære af hinanden og derved også få adgang til nye markeder.

Uudnyttet potentiale

Arbejdet med værdikæderne har vist stort potentiale - ikke kun i forhold til dyrkning af Quinoa. I den videre proces, hvor afgrøden opkøbes, vaskes og klargøres til salg, er der også muligheder. Ikke mindst fordi Quinoaen først og fremmest sælges som hele gryn, er der potentiale for at udvikle nye produkter med Quinoa til verdensmarkedet.

Derudover er der i Bolivia generelt mangel på viden om mulighederne på de internationale markeder. Manglende kendskab til toldreglerne kan også være en forhindring for at komme ind på de lukrative europæiske og amerikanske markeder.

Danskstøttede projekter

En række danskstøttede projekter har over en årrække arbejdet med at indfri quinoaens uudnyttede potentiale, så de bolivianske bønder kan tjene på den stigende efterspørgsel og derved forbedre deres livsbetingelser.
 
Inden for Quinoa-værdikæden har Danida gennem landbrugssektorprogrammet blandt andet støttet følgende indsatser:

  • Støtte til fremme af økologisk produktion af Quinoa.
  • Støtte til intern kvalitetskontrol.
  • Støtte til bedre og mere optimal udnyttelse af jorden herunder overvandingsanlæg.
  • Simpel forarbejdning af Quinoa-produkter for at tilføre dem mere værdi gennem medfinansiering af maskiner og infrastruktur, medfinansiering af uddannelse i at lede små virksomheder og medfinansiering af ansættelse af eksperter, der skal fremme kommercialisering af biprodukter.
  • Forbedret adgang til markeder. Her har projekterne blandt andet omhandlet formidling af kontakter mellem virksomheder, eksempelvis mellem små virksomheder, der forarbejder Quinoa, og større virksomheder, der bruger disse produkter i deres produktion.

Ikke kun Quinoa

Danidas landbrugsprogram i Bolivia arbejder ikke udelukkende med Quinoas værdikæder, men med de forskellige led i mange landbrugsprodukters værdikæder, herunder geder, mælk, frugt, ærter, hvidløg, chili og oregano. Danida har i alt i 2010 ydet ca. 57 mio. kr. i støtte gennem landsbrugsprogrammet, hvoraf en stor del er gået til arbejdet med udvikling af værdikæder ”fra jord til bord”.

Af konkrete resultater i 2010 kan nævnes:

  • Ca. 7.500 landbrugsfamilier har opnået indkomststigning på 21 pct. gennem støtten til forbedret produktivitet og øget markedsadgang.
  • Efterspørgslen efter nye finansielle instrumenter fra småbønder var dobbelt så stor som forventet.
  • Der er i alt 54 virksomheder i landområder, som er blevet rådgivet og støttet organisatorisk, hvorved de har forbedret deres produktion.
  • 600 ledere fra landbrugsorganisationer er blevet trænet i forvaltning af deres organisationer.

Rammen for det danske landbrugssektorprogram er på 170 mio. kr. for perioden 2011-2013.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55