Spring til indhold

Case: Søfartsnation lærer Bangladesh skibsbyggeri

På få år er det lykkedes B2B Programmet i Bangladesh at skabe stærke partnerskaber og arbejdspladser i landet. Ikke mindst inden for skibsbyggeriet er det gået stærkt, og i foråret 2010 kunne udviklingsministeren ved selvsyn se de konkrete resultater af den danske indsats.

Skibsværft i Chittagong, Bangladesh.

Skibsværft i Chittagong, Bangladesh.
Foto: Jan Møller Hansen/Danida 

Helt frem til 2008 blev kun mindre skibe til lokale kunder bygget i Bangladesh. Det ændrede det danske B2B-program. I 2005 bragte den danske ambassade en dansk skibsarkitekt i kontakt med et værft i Bangladesh, hvilket førte til et B2B-samarbejde og oprettelse af et designhus. Samarbejdet indebar blandt andet, at unge skibsbyggere fra Bangladesh kom på efteruddannelse i Danmark. Kort tid derefter placerede den første internationale kunde (et dansk rederi) en ordre i Bangladesh.

Den internationale satsning betalte sig, og i april 2010, hvor udviklingsministeren gæstede et af de værfter, som har været med i samarbejdet, var mere end 2.100 personer beskæftiget med internationalt skibsbyggeri på dette ene værft alene. Værftet har desuden planer om etablering af yderligere to større værfter.

En mulig fremtid som skibsbyggernation

B2B Programmets overførsel af træning og viden til den lokale skibsindustri har bidraget til, at hele industrien har fået et løft, og der findes i dag to større internationale skibsværfter i Bangladesh. De to har på få år haft held til at sikre mere end 40 internationale ordrer på skibe, og stadig flere internationale virksomheder viser interesse for at etablere skibsværfter i Bangladesh uden støtte.

Effektive og miljøvenlige net til den Bengalske Bugt

Det er ikke kun inden for skibsbyggeri, at Danmarks ekspertise som søfartsnation har kunnet bruges til at skabe vækst og beskæftigelse i Bangladesh. Fiskerne i landet bruger ineffektive og forældede fangstteknikker, der både mindsker fangsterne og medfører store negative effekter for miljøet og den langsigtede bæredygtighed i fiskeriet. Dette er et samarbejde mellem en dansk ekspert i fiskeudstyr og en bengalsk partner ved at lave om på.

I 2009 arbejdede de to virksomheder i fællesskab på at udvikle et trawl, der passer til de særlige bundforhold i den Bengalske Bugt. Flere forskellige typer trawl blev afprøvet, og i 2010 indgik de to firmaer et joint venture, der vil tilbyde en lang række tilpassede trawl til fiskerne i Bangladesh.

Danmark har støttet udviklingen af dette samarbejde med 4 mio. kr.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

B2B i Bangladesh

B2B Programmet blev introduceret i Bangladesh i 1999 og har i den periode støttet i nærheden af 90 projekter. Ca. 1/3 af B2B-projekterne har været inden for it, og netop den danske B2B-støtte har bidraget til, at denne sektor er ved at udvikle sig til en af de mest lovende sektorer i Bangladesh. Nogle af de største it-virksomheder i landet er i dag dansk-bengalske joint-venture virksomheder.