Spring til indhold

Case: Stabil elforsyning til virksomheder og borgere i Mozambique

Det er mere end svært at drive en virksomhed i Mozambique. Ikke mindst den dårlige elektricitetsforsyning og de mange strømafbrydelser er en bremseklods for væksten i det fattige sydøstafrikanske land. Det er et stort projekt med dansk støtte ved at lave om på.

Transformatorstation i Mozambiques hovedstad Maputo. Der bliver installeret otte nye transformatorstationer i Mozambique som led i projektet, som Danida støtter gennem ordningen for blandede kreditter.
Transformatorstation i Mozambiques hovedstad Maputo. Der bliver installeret otte nye transformatorstationer i Mozambique som led i projektet, som Danida støtter gennem ordningen for blandede kreditter.
Foto: Ernst Tobisch

Indbyggerne i de to sydlige provinser Gaza og Inhambane ved efterhånden, at uvejr er lig med langvarige strømafbrydelser. De to provinser får elektricitet via en højspændingsledning fra 1983, og den er ikke beskyttet mod lynnedslag. Hvad værre er, så har ledningen ikke tilstrækkelig kapacitet til at dække områdets energibehov, hvilket gør den til en effektiv bremseklods for væksten af ikke mindst landbrugssektoren. Der er produktion af tomater, cashewnødder, citrusfrugter og kokosnødder i området.

Udfordringerne bliver ikke mindre af, at der ikke er reserver for transformerstationerne i hverken den nordlige del af landet eller i hovedstaden Maputo. For hovedtransformerstationen i Maputo betyder det eksempelvis, at op mod halvdelen af forsyningen falder bort ved et sammenbrud og ikke kan genoptages, før fejlen er fundet og udbedret, hvilket kan tage 1-2 år ved alvorlige fejl.

Flaskehals for industrien

Elforsyningen lægger en solid dæmper på Mozambiques muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Det ser man tydeligt illustreret i Beloluane Industrial Park, der ligger syd for hovedstaden Maputo. Her har det statslige elselskab, EDM, fået forespørgsler fra industrier, der ønsker at få tilsluttet fabriksanlæg svarende til 300 MVA (megavoltampere). Den nuværende forsyning kan levere 20 MVA.

Derfor har området brug for en helt ny forsyning.

Nye linjer og transformerstationer

Gennem Ordningen for Blandede Kreditter yder Danida støtte til et stort projekt, som elselskabet EDM står for at gennemføre. Danida skyder 569 mio. kr. i projektet, der bl.a. kommer til at indeholde følgende komponenter:

  • Installation af næsten 350 km elledninger på mellem 33kV og 275 kV. Forbindelserne skal bl.a. løse nogle af problemerne med ustabil forsyning i provinserne Gaza og Inhambane.
  • Installation af otte nye transformerstationer på mellem 35 og 400 MVA. De nye transformerstationer skal løse problemerne med manglende reserver for stationerne i Maputo og i den nordlige del af landet.
  • Forsyningsproblemerne i Beloluane Industrial Park bliver løst med to nye stationer.

Arbejdet påbegyndes i 2012 og forventes at være færdigt i 2018.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

Hvad er blandede kreditter?

Med en blandet kredit kan Danmark støtte udviklingsprojekter, der ikke kan finansieres på markedsvilkår.

  • Navnet ”blandet kredit” kommer af, at man blander bistand og kommercielt banklån.
  • En blandet kredit er en almindelig, rentebærende eksportkredit, hvor eksportkreditpræmie og andre finansielle omkostninger betales af Danida.
  • Ofte suppleres den finansielle støtte med teknisk assistance – eksempelvis med at udfærdige udbudsmateriale.
  • Som udgangspunkt er det kun danske firmaer, der deltager i udbuddene.