Spring til indhold

Indledende skridt til at styrke privatsektorudvikling i skrøbelige stater

Danmark har beskeden erfaring med at støtte privatsektorudvikling i skrøbelige stater. Derfor har Danida indgået et strategisk partnerskab med IFC, der skal bidrage til at udvikle virksomheder og sunde finansielle markeder i skrøbelige stater i Afrika.

En ny aftale om strategisk partnerskab mellem Danida og International Finance Corporation under Verdensbanken blev underskrevet i Washington 10. oktober 2010
En ny aftale om strategisk partnerskab mellem Danida og International Finance Corporation under Verdensbanken blev underskrevet i Washington 10. oktober 2010

International Finance Corporation (IFC) er en institution under Verdensbanken, der har mange års erfaring med at støtte den private sektor i udviklingslandene. I oktober 2010 indgik IFC et strategisk partnerskab med Danida. Det indebærer, at IFC og Danida vil samarbejde inden for en række tematiske områder: Privatsektorudvikling i Afrika syd for Sahara og særligt i skrøbelige stater, miljø og klima samt ligestilling.

Som et første konkret initiativ under partnerskabet har Danida i 2010 givet et flerårigt tilsagn på 25 mio. kr., der skal styrke IFC’s aktiviteter i Sudan, Somalia og Zimbabwe, herunder:

  • Forbedring af erhvervsklima og jobmuligheder.
  • Styrkelse af små og mellemstore virksomheder.
  • Opbygning af de finansielle markeder.
  • Sikring af den private sektors deltagelse i genopbygningen, herunder af infrastruktur.

Herudover støttes IFC’s konkrete aktiviteter inden for ligestilling med fokus på kapacitetsopbygning og mikroforsikringer til kvindelige iværksættere.
I 2010 har IFC blandt de nævnte skrøbelige stater haft fokus på aktiviteter i Sudan.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

Fakta om IFC

  • International Finance Corporation (IFC) blev stiftet i 1956 som en del af Verdensbanken.
  • IFC arbejder på at fremme bæredygtige investeringer i den private sektor i udviklingslandene.
  • IFC har 182 medlemslande.
  • IFC står både for direkte investeringer og for rådgivning.