Spring til indhold

MDG-topmøde satte fokus på virksomheders ansvarlighed i udviklingsindsatsen

Erhvervslivet er afgørende for at bringe mennesker ud af fattigdom. Det budskab stod Danmark i spidsen for på det stort anlagte FN-topmøde i New York om 2015 Målene. I alt 11 lande forpligtede sig til at øge inddragelsen af erhvervslivet i udviklingsindsatser. Danida bidrager til opbygning af lokale netværk, der kan fremme de internationalt anerkendte principper for ansvarlig virksomhedsdrift kendt som FN’s Global Compact.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler ved Private Sector Forum under FN-topmødet i New York, september 2010.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler ved Private Sector Forum under FN-topmødet i New York, september 2010.
Foto: UN Global Compact/Michael Dames

Det var lande som Japan, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA, der støttede op om en fælles donorerklæring, som Danmark præsenterede ved et Private Sector Forum under FN-topmødet i New York.

Erklæringen sætter fokus på behovet for at fremme privatsektordrevet vækst i udviklingslande, og erklæringen er i tråd med retningen og de konkrete indsatser, som Danida har udstukket for prioritetsområdet vækst og beskæftigelse i den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde.

Mere plads til erhvervslivet i udviklingssamarbejdet

Den fælles donorerklæring understregede blandt andet:

 • At erhvervslivet bør inddrages mere i udviklingsarbejdet.
 • At den private sektor spiller en central rolle i forhold til at nå 2015 Målene. Regeringer og donorer skal skabe rammebetingelser, der sikrer ansvarlig vækst.
 • At regeringer og donorer kan give virksomheder økonomiske incitamenter til at tage sociale eller miljømæssige tiltag.
 • At private virksomheder gennem innovation kan hjælpe med at løse globale udfordringer som eksempelvis at skaffe rent drikkevand til fattige eller at bekæmpe børnearbejde.

Statsministeren deltog som medvært for Private Sector Forum og understregede behovet for øget koordinering mellem donorlande i forhold til at inddrage den private sektor i udviklingsindsatser.

Udbredelse af anstændig virksomhedsdrift på markeder i vækst

I takt med, at det lykkes at skabe nye virksomheder og arbejdspladser i udviklingslandene, risikerer både sociale hensyn og hensyn til miljøet at blive udfordret. Derfor bidrager Danida i de kommende år til opbygning af lokale netværk i udviklingslandene for at fremme de internationalt anerkendte principper for ansvarlig virksomhedsdrift kendt som FN’s Global Compact.

Danida støtter indsatser i Kenya, Ghana og Bangladesh for at opbygge lokale Global Compact-netværk bestående af virksomheder og NGO’er, der kan sætte ansvarlighed på dagsordenen. Dansk Industri og det nordiske kontor for UNDP er partnere i indsatsen og har både hjulpet de afrikanske partnere med den daglige sparring og med at udarbejde en strategi for rekruttering af nye medlemmer.

I Kenya, hvor indsatsen har været i gang i længst tid, har det lokale netværk:

 • Rekrutteret nye medlemmer.
 • Afholdt ni seminarer – blandt andet med fokus på bekæmpelse af korruption.
 • Sikret fuld opbakning fra bestyrelse og ledelse i lokale erhvervsorganisationer, således at arbejdet med Global Compact indgår som strategisk prioritet.

I 2010 gav Danida en bevilling på 2,7 mio. kr. til opbygning af de lokale Global Compact-netværk i Kenya, Ghana og Bangladesh.

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

Fakta om Global Compact

Global Compact er 10 principper for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse, som blev vedtaget af FN i 2000. Virksomheder, der tiltræder Global Compact, forpligter sig bl.a. til:

 • At støtte og respektere menneskerettighederne.
 • At respektere arbejdernes ret til at organisere sig og til at forhandle kollektivt.
 • At afstå fra at bruge børnearbejde.
 • At iværksætte tiltag, der fremmer ansvarlighed på miljøområdet.
 • At bekæmpe alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Her kan du se alle Global Compact’s 10 principper

Disse lande støtter donorerklæringen om erhvervslivets inddragelse i at nå 2015 Målene

 • Danmark, Finland, Japan, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA og Østrig.
 • Siden topmødet i september 2010 har flere lande tilsluttet sig erklæringen.