Spring til indhold

4 Ligestilling

Ligestilling mellem kønnene er afgørende for udvikling, og den manglende ligestilling betyder et enormt uudnyttet økonomisk potentiale. Arbejdet for at fremme ligestilling er en prioritet i dansk udviklingspolitik, og i 2010 blev der taget en række nye initiativer for at sikre kvinder bedre muligheder for at udnytte deres ressourcer.

Ung middelklassekvinde venter på veninde i det centrale handelskvarter foran reklame for universitetet i Nairobi, Kenya.
Ung kvinde venter på veninde i det centrale handelskvarter foran reklame for universitetet i Nairobi, Kenya.
Foto: Mikkel Østergaard

Kontakt

Kontoret for globalt samarbejde og økonomi (GSØ)

Email: gso@um.dk

Telefonnummer: