Spring til indhold

Case: Afghanske kvinder får hjælp i retssalen og i stemmeboksen

Det afghanske retssystem burde i princippet behandle mænd og kvinder lige, men det er langt fra altid tilfældet. Samtidig er kvindernes valgdeltagelse og deltagelse i det politiske liv stærkt begrænset. Det arbejder to afghanske organisationer på at ændre med støtte fra Danida.

Afghansk kvinde har netop afgivet sin stemme til valget af repræsentanter til underhuset i Parlamentet, Afghanistan september 2010.
Afghansk kvinde har netop afgivet sin stemme til valget af repræsentanter til underhuset i Parlamentet, Afghanistan, september 2010.
Fotograf: Jawad Jalali/UNAMA

Med plakater og tegneserier forsøger forsvarsadvokaterne fra organisationen Da Qanoon Ghushtonky (DQG) at forklare kvinderne om deres rettigheder i retssystemet efter den nye forfatning. Advokaterne er en del af organisationens såkaldte ”mobile juridiske klinikker”, der turnerer rundt til landets fjerntliggende områder for at oplyse om rettigheder og yde retshjælp. Derudover har DQG faste kontorer i fem provinser.

Danida er organisationens eneste kernedonor og har støttet organisationen siden 2006 med i alt ca. 23 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. er til organisationens arbejde i 2011.

Gratis retshjælp og forsvarsadvokater

Selvom den afghanske lovgivning i teorien også omfatter kvinder, er det i store dele af landet stadig Talibans opfattelse af lov og orden, der gælder. Der er derfor et stort arbejde med at få forbedret adgangen til retshjælp – ikke mindst for kvinder.

Derfor arbejder DQG med en række indsatser fra sine fem kontorer i henholdsvis Kabul, Herat, Kandahar, Balkh og Nangarhar:

 • Gratis retshjælp og beskikkede advokater. DQG har 32 forsvarsadvokater, der repræsenterer anklagede, der ikke har andre muligheder for retshjælp.
 • Oplysningsmateriale. DQG har bl.a. udarbejdet foldere til brug af politi, anklagere og dommere. Dette oplysningsmateriale medvirker til at mindske brugen af afgørelser baseret på sædvane og skikke (ba’ad).
 • Database. DQG sørger for at registrere alle dens sager, så retssystemets effektivitet kan vurderes.
 • Uddannelse. DQG afholder med mellemrum workshops for forsvarsadvokater. I maj 2010 mødtes advokater fra fem provinser for at drøfte behovet for at etablere den Internationale Forbryderdomstol (ICC) i Afghanistan.
 • Mobile juridiske klinikker. Klinikkerne står for at gennemføre retsundervisning for indbyggere i afsidesliggende egne.

På nuværende tidspunkt har DQG’s advokater håndteret over 12.000 sager.

Parlamentsvalget i Afghanistan

Lørdag den 18. september 2010 gik afghanerne til stemmeurnerne for at vælge, hvem der skulle have de 249 pladser i parlamentet (Wolesi Jirga). Ud af i alt 2.513 kandidater var 397 kvinder, der var sikret minimum 68 af pladserne i parlamentet.

Forud for valget havde organisationen Afghan Women’s Network (AWN) gennemført en række oplysningsinitiativer for at få afghanske kvinder til at stemme. Der var bl.a. blevet lavet spots til både radio og tv, ligesom der blev holdt møder og sat plakater op, der rettede sig mod kvinder.

Indsatsen, som modtog 1,5 mio. kr. i støtte fra Danida og derudover finansiering fra Norge og Finland, rummede også andre elementer:

 • Borgerworkshops. AWN afholdt møder for at oplyse borgerne om deres rettigheder og pligter og vigtigheden af deltagelse i det politiske liv.
 • Borgeruddannelse. AWN identificerede vigtige netværk som eksempelvis Shura’er (råd), udvalg og lærerforeninger og ministerielt ansatte, der kunne stå for oplysning af borgerne om vigtigheden af at stemme.
 • Uddannelse af provinsrepræsentanter. For at styrke det nationale parlaments handlekraft blev repræsentanter fra 29 afghanske provinser uddannet.
 • Uddannelse af kvindelige parlamentsmedlemmer. I forlængelse af valget tilbydes de nye kvindelige parlamentsmedlemmer et seks måneders kursus i jobbet som parlamentariker og om menneskerettigheder. 

På selve valgdagen trodsede omkring 4,2 millioner afghanere truslerne om vold og afgav deres stemme.

Kontakt

Kontoret for globalt samarbejde og økonomi (GSØ)

Email: gso@um.dk

Telefonnummer:

Det afghanske parlamentsvalg

 • Blev afholdt 18. september 2010.
 • 397 kvinder stillede op.
 • 68 pladser var på forhånd reserveret til kvinder, og 69 kvinder blev valgt ind i parlamentet.
 • Omkring 4,2 millioner afghanere stemte ved valget.
 • Der er cirka 10 millioner stemmeberettigede i Afghanistan.