Spring til indhold

Kønnenes ligestilling er også fornuftig økonomi

Vejen til øget velstand i udviklingslandene går gennem kvinderne. Det viser de seneste års forskning i og viden om, hvor der er de bedste resultater at hente i bistandspolitikken.

Bangladeshs minister for kvinder og børn, Shirin Sharmin Chaudhury, og Kandeh K. Yumkella, generaldirektør for FNs Industrielle Udviklingsfond UNIDO, diskuterer ligestilling og økonomi i København.
Bangladeshs minister for kvinder og børn, Shirin Sharmin Chaudhury, og Kandeh K. Yumkella, generaldirektør for FN's Industrielle Udviklingsfond UNIDO, diskuterer ligestilling og økonomi i København.

Det er kvinderne, der skal løfte væksten i udviklingslandene. Hvis man kigger ned over de otte Millennium Development Goals (MDG) for 2015, som FN har vedtaget, er der særligt et af målene, der går på tværs af de øvrige tiltag. Det er mål nummer tre om ligestilling mellem kønnene og fokus på kvinders rettigheder og muligheder.

Målet er medtaget, fordi kvinders ligestilling er en menneskeret, men kvinders ligestilling har også vist sig at være et middel til at opnå udvikling og vækst i udviklingslandene.
Det punkt udgør derfor en af hjørnestenene i den danske strategi for udviklingsarbejdet, bl.a. gennem kampagnen ”MDG3 Global Call to Action”, som blev indledt i 2008 og afsluttet i 2010.

Fem klare anbefalinger fra København til FN-topmøde

Som led i afrundingen af kampagnen afholdt Udenrigsministeriet den 25. marts 2010 en højniveaukonference i København om kvinders beskæftigelse og økonomiske muligheder (såkaldt empowerment).

Blandt hovedtalerne var præsidenten for Verdensbanken, Robert B. Zoellick, vicegeneralsekretær i FN, Asha-Rose Migiro, chefen for UNDP, Helen Clark, direktør i UNFPA, Thoraya Obaid samt Bangladeshs minister for kvinder og børn, Shirin Sharmin Chaudhury.

Konferencen mundende ud i fem klare anbefalinger, der fungerede som indspil til MDG-topmødet i New York i september 2010:

  1. Økonomisk styrkelse af kvinder, som skal ses både som et rettighedsspørgsmål og som fornuftig økonomi.
  2. Forbedre kvinders muligheder for at blive iværksættere.
  3. Øge mulighederne for at løse sociale og kulturelle barrierer.
  4. Prioritering af kvinders sundhed, inkl. seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.
  5. Kvinder skal være aktive deltagere i det politiske liv.

Ligestillingen halter på det økonomiske område

Baggrunden for de fem anbefalinger fra konferencen i København er en erkendelse af, at det især er på det økonomiske område, at ligestillingen halter. Det viser Global Gender Gap Report fra forrige år. Den konkluderer, at der er en sammenhæng mellem uligheden mellem kønnene og den nationale konkurrenceevne.

Budskabet i Global Gender Gap Report er klart: Ligestilling skal integreres i nationale prioriteter, hvis lande ønsker at maksimere deres udviklingspotentiale. Samtidig skal kvinder have de samme muligheder som mænd f.eks. for at få et arbejde, starte egen virksomhed, låne penge og arve.

Slutdokument med stærk fokus på ligestilling

Ved MDG-topmødet i New York i september 2010 fik ligestillingen en stærk placering i det endelige slutdokument. Især kom der fokus på kvinders muligheder for at få en uddannelse, hvorimod kvinders muligheder for at deltage i det økonomiske liv ikke fik så stærk en placering, som Danmark ønskede.

Kontakt

Kontoret for globalt samarbejde og økonomi (GSØ)

Email: gso@um.dk

Telefonnummer: