Spring til indhold

Verdensbanken sætter fokus på ligestilling

Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) er en af verdens største kilder til udviklingsbistand. I 2010 lykkedes det blandt andet takket være en stor indsats fra dansk side at få gjort ligestillingsindsatsen til et prioritetsområde for IDA i de kommende tre år.

Kvinder bygger glasfiberbåde i Mombasa, Kenya. Virksomheden får støtte gennem et B2B-projekt.
Kvinder bygger glasfiberbåde i Mombasa, Kenya. Virksomhedssamarbejdet får støtte gennem B2B Programmet.
Foto: Mikkel Østergaard

Da Verdensbankens præsident, Robert B. Zoelick, i december 2010 præsenterede den aftale, der fastsætter det nye treårige budget for udviklingsfonden, IDA, var der set med danske briller ekstra grund til at glæde sig.

Helt centralt i aftalen var nemlig et løfte om at styrke indsatsen for ligestilling i de 79 af verdens fattigste lande, hvor fonden yder bistand. Dermed får et centralt prioritetsområde i den danske udviklingsbistand glæde af en af verdens største kilder til udviklingsbistand. Donorerne sørgede i 2010 for, at fonden har hele 49,3 mia. dollars at gøre godt med fra 2011 til 2014.

Ligestilling tænkes ind overalt

Aftalen betyder, at der vil blive sat konkrete mål for Verdensbankens indsats for ligestilling, når det handler om projekter inden for sundhed, uddannelse, landbrug og økonomisk udvikling.

Konkret betyder det øgede fokus blandt andet:

 • At alle Verdensbankens regioner skal udarbejde handlingsplaner for ligestilling.
 • At den såkaldte handlingsplan for reproduktiv sundhed sættes i værk med særligt fokus på 52 fattige lande med høj mødredødelighed.
 • At der gennemføres et særligt program til fremme af ligestilling i uddannelsessektoren i særligt udvalgte lande.
 • At redskaberne til at måle resultater af ligestillingsindsatsen forbedres.

IDA arbejder allerede med ligestilling

IDA spiller en vigtig rolle i forhold til at nå 2015 Målene, og Verdensbanken har allerede i en årrække arbejdet med at forbedre kvinders vilkår i verdens fattigste lande.
Konkret arbejder IDA med ligestilling på følgende områder:

 • Uddannelse. Fonden har støttet en lang række programmer, der har haft som mål at øge pigers deltagelse i grundskole og gymnasiale uddannelser.
 • Sundhed. I Afrika har fonden støttet projekter, der har forsøgt at forebygge hiv/aids og hjælpe kvinder med sygdommen – bl.a. gennem bedre adgang til prævention.
 • Landbrug. IDA har bl.a. arbejdet for at give kvinder samme adgang og rettigheder til jorden som mænd.
 • Adgang til arbejdsmarkedet. IDA har længe været i dialog med regeringer i modtagerlande om muligheder for at øge kvinders adgang til arbejdsmarkedet.
 • Privatsektorudvikling. IDA’s investeringer forbedrer kvinders adgang til låntagning og kredit.
 • Infrastruktur. Investeringer i basal infrastruktur i både fattige by- og landområder kommer i særlig grad kvinder til gode på grund af kønsrollerne i hjemmet.

Kontakt

Kontoret for globalt samarbejde og økonomi (GSØ)

Email: gso@um.dk

Telefonnummer:

Hvad er IDA?

IDA står for International Development Association og er en fond under Verdensbanken med den opgave at hjælpe verdens fattigste lande.

 • IDA yder støtte til sundhed, uddannelse, infrastruktur og landbrug i 79 af verdens fattigste lande.
 • Fonden finansieres ved såkaldte ”genopfyldninger” hvert tredje år, hvor donorerne enes om støttens størrelse og prioritetsområderne for de næste tre år.
 • Seneste ”genopfyldning” var den 16. af sin slags, hvor der blev afgivet løfte om i alt ca. 250 mia. kr. (49,3 mia. dollars) for perioden 2011-2014.