Spring til indhold


Case: Dansk bistand til genopbygning i Pakistan

Oversvømmelserne i Pakistan betød, at Danmark fremrykkede bistand for 40 mio. kr.

Når katastrofen rammer, som det skete med oversvømmelserne i Pakisten i 2010, er det ikke kun akut humanitær hjælp, der er brug for. Så snart vandet fra de massive oversvømmelser er væk, skal genopbygningen i gang.

Derfor besluttede Danmark i 2010 – som reaktion på oversvømmelseskatastrofen i Pakistan – at fremrykke udviklingshjælp for i alt 40 mio. kr. Pengene ligger ud over de 130 mio. kr., som Danmark gav i akut nødhjælp og skulle ellers have været udbetalt frem til 2012.

Pengene går til genopbygning af infrastruktur og levevilkår i den nordvestlige grænseprovins (Khyber Paktunkwa), stammeområderne (FATA) og Balochistan. Sidstnævnte er den provins, der grænser op til blandt andet Helmand-provinsen i Afghanistan.

Pengene administreres af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan.

Genopbygning efter Taliban og oversvømmelser

Oversvømmelseskatastrofen ramte hårdest i den sydlige del af Pakistan. Trods det er indsatsen for at genopbygge den nordvestlige del af landet en vigtig brik i den danske indsats for fred og stabilitet i hele regionen. Her kom oversvømmelserne oven i de eksisterende problemer, som flygtningestrømme fra Afghanistan og Talibans terror har skabt.

Situationen i Pakistan, særligt i den pashtunsk dominerede nordvestlige del, har direkte indflydelse på muligheden for at skabe fred og stabilitet i Afghanistan. Der er store fattigdomsproblemer i grænseområderne.

På længere sigt er bæredygtig udvikling og demokrati den eneste vej til at sikre et stabilt og sikkert Pakistan. Derfor støtter Danmark også gennem UNICEF genopbygning af skoler i de områder, som Taleban har ødelagt, og Danmark støtter demokrati, frie medier og menneskerettigheder.

Danmark har endvidere engageret sig som medlem af en gruppe af lande, ”Friends of Democratic Pakistan”, der efter overgangen fra militærstyre har søgt at hjælpe udviklingen i Pakistan i demokratisk retning.

Kontakt

Kontoret for stabilisering (STAB)

Email: stab@um.dk


Telefonnummer: 33 92 06 53

 

Færre humanitære prioritetslande i 2011

Danmark udpeger hvert år ca. ti prioritetslande for det humanitære arbejde. Pakistan er et af disse lande. I 2010 drejede det sig om følgende lande:

  • Afrikas Horn (Etiopien og Somalia)
  • Sudan
  • Afghanistan
  • Pakistan
  • Gaza/Vestbredden
  • Burma/Thailand
  • Den Demokratiske Republik Congo
  • Zimbabwe
  • Sri Lanka

I 2011 er antallet af humanitære prioritetslande skåret ned til de seks øverste lande og landepar på listen.