Spring til indhold

Case: Fra oprørssoldat til almindelig borger

Siden 2010 har Danmark støttet et reintegrationsprogram i Afghanistan, der arbejder på at få oprørskrigere til at lægge deres våben og tage aktivt del i genopbygningen af deres lokalsamfund.

Oprørssoldater får taget deres biometriske kendetegn ved indledningen til the Afghanistan Peace and Reintegration Program
Oprørssoldater får taget deres biometriske kendetegn ved indledningen til "The Afghanistan Peace and Reintegration Program".
Foto: Farhadullah Farhad

Hverdagen for den afghanske befolkning er fortsat præget af usikkerhed i lokalsamfundene bl.a. på grund af oprørsgrupper som Taliban og konflikter mellem forskellige stammer.

Afghanistan Peace and Reintegration Program (APRP) har siden 2010 med dansk støtte arbejdet for at fremme fred og stabilitet i landet.

Formålet med programmet er at skabe incitamenter, så oprørere frivilligt nedlægger deres våben og igen bliver en del af lokalsamfundet. Det gør integrationsprogrammet gennem en udstrakt hånd til oprørssoldater med et tilbud om en normal levevej.

Økonomi vigtigere end ideologi

I sit første leveår har programmet været i kontakt med flere hundrede oprørssoldater, som har fået chancen for en normal tilværelse. Det fortæller viceminister for Fællessekretariatet i APRP, Mr. Farhadullah Farhad.

Ifølge ham tilslutter ca. 70 pct. af alle fodsoldater sig oprørsgrupperne af økonomiske grunde – simpelthen for at kunne forsørge sig selv og deres familier. Det er således de færreste, der tilslutter sig af ideologiske grunde eller af frygt for repressalier fra oprørsgrupper såsom Taliban.

Hvis krigere skal bryde med oprørsgrupperne, er det derfor helt afgørende, at den afghanske regering kan sikre basale sociale ydelser som sikkerhed, uddannelse, sundhed og økonomisk levegrundlag.

For at få oprørssoldaterne til at tage afsked med deres oprørsgrupper og volden, arbejder APRP for at skabe incitamenter, der er mere attraktive for de tidligere oprørssoldater, deres familier og de lokalsamfund, de kommer fra og skal tilbage til.

Farhadullah Farhad fortæller, at man på den måde vil kunne isolere de såkaldte ideologiske krigere og sætte oprørsgrupperne under pres.

Stor gavn for lokalsamfundene

APRP’s aktiviteter retter sig ikke kun imod de tidligere oprørssoldater. Familierne og landsbyerne, som de tidligere oprørere reintegreres i, skal også drage nytte af projektet, fordi der gøres en ekstra stor indsats for at forbedre deres levevilkår.

Programmet er opdelt i tre faser. Der indledes allerførst en dialog med oprørerne, næste skridt er at få dem til at nedlægge deres våben, og i den sidste del inkluderes lokalsamfundene.

De lokale udviklingsprojekter kan være etablering af en brønd eller renovering og genåbning af en lokal skole. Programmet skal på sigt også tilbyde efteruddannelses- og arbejdsprogrammer. Det er også hensigten, at kvinderne i de berørte lokalsamfund skal være med til at bestemme over og drage fordel af midlerne. Kvinder og børns levevilkår skal også forbedres samtidigt gennem programmets aktiviteter.

Farhadullah Farhad er overbevist om, at APRP kan gøre en stor forskel for stabiliseringen af Afghanistan. Han lægger vægt på, at de ikke kun søger fred, men også en ’retfærdig og bæredygtig’ fred, der kan skabe fundamentet for en fredelig fremtid. I den forbindelse mener han, at det er helt afgørende, at programmet har fokus på lokalsamfundene og ikke kun de enkelte oprørere.

Kontakt

Kontoret for stabilisering (STAB)

Email: stab@um.dk


Telefonnummer: 33 92 06 53

 

Fakta om The Afghanistan Peace and Reintegration Program

  • Afghanistan Peace and Reintegration Program (APRP) er et afghansk ledet program og gennemføres af et fælles sekretariat (Joint Secretariat) under politisk vejledning af det Høje Fredsråd (High Peace Council). Det Høje Fredsråd er nedsat af Afghanistans præsident Hamid Karzai for at håndtere selve freds- og forsoningsprocessen og består af 70 medlemmer.
  • APRP støttes med ca. 83 mio. dollars (ca. 415 mio. kr.) af det internationale samfund herunder ISAF http://www.isaf.nato.int/, UNDP http://www.undp.org/ og donorlande som USA, Japan, Tyskland, UK og Danmark.
  • Danmark har foreløbig givet tilsagn om at støtte programmet med 30 mio. kr., og har i 2010 udbetalt 15 mio.kr.
  • APRP skal på sigt udrulles bredt i hele Afghanistan. Programmet er på nuværende tidspunkt udrullet i bl.a. Badghis, Baghlan og Kunduz.