Spring til indhold

Det internationale samfund er nødt til at løbe en risiko

En international konference i København i november 2010 gjorde det klart, at det internationale samfund er nødt til at acceptere risici, når man arbejder i udviklingslande, herunder i skrøbelige stater og med humanitær bistand.

Figur fra manualen Transition Financing, som Danmark har støttet. De forskellige faser i udviklingsarbejdet er ikke klart adskilte. Stabilisering er et skridt på vejen mod udvikling.
Figur fra manualen "Transition Financing", som Danmark har støttet. De forskellige faser i udviklingsarbejdet er ikke klart adskilte. Stabilisering er et skridt på vejen mod udvikling.

Ingen resultater uden risici. Det er virkeligheden for arbejdet i udviklingslande – og særligt i skrøbelige stater. Det internationale samfund har derfor fået større fokus på vurdering og håndtering af risici. Ofte løber det internationale samfund en større risiko ved at trække sig helt ud af f.eks. skrøbelige stater og overlade dem til deres egen skæbne som uregulerede hvide pletter på verdenskortet.

Derfor er risikovillighed et af de fire grundlæggende principper i Danmarks nye politik for arbejdet i skrøbelige stater

Større risikovillighed blandt bistandsdonorerne

Den danske tilgang til risiko i skrøbelige stater er i overensstemmelse med den fremvoksende holdning blandt de internationale donorer og NGO’er. Det stod klart på en international konference om emnet, som Danmark var vært for i november 2010.

For Danmark er det vigtigt, at risikovillighed ikke kun gør sig gældende i dansk bistand, men at der er vilje i det internationale donorsamfund til at løbe risici i fællesskab for at hjælpe de skrøbelige stater.

Danmark har støttet arbejdet i OECD’s bistandsorganisation DAC med at udvikle en ny manual for arbejdet i skrøbelige stater.

Kontakt

Kontoret for stabilisering (STAB)

Email: stab@um.dk


Telefonnummer: 33 92 06 53