Spring til indhold

Ny Somaliapolitik

Danida arbejdede i 2010 med at udvikle en ny Somaliapolitik, som lå klar i februar 2011. Den tager udgangspunkt i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde ”Frihed fra fattigdom, Frihed til forandring” og i principperne i den nye politik for Danmarks indsats i skrøbelige stater.

Somaliske kvinder henter vand. Foto fra forsiden af den danske Somaliapolitik, som blev udarbejdet i 2010.
Somaliske kvinder henter vand. Foto fra forsiden af den danske Somaliapolitik, som blev udarbejdet i 2010.
Foto: Jesper Guhle Mogensen for Dansk Flytningehjælp

Det sker både ved at samtænke de forskellige indsatsområder, ved at inddrage risikovillighed og samtidig tage afsæt i at tilpasse strategien til de særlige forhold, der gør sig gældende i Somalia.

Samlet strategisk ramme

Politikken sætter Danmarks politiske og bistandsmæssige engagement i Somalia ind i en samlet strategisk ramme med fem indsatsområder:

  1. Aktivt diplomati
  2. Sikkerhed, herunder pirateri
  3. Regeringsførelse
  4. Vækst og beskæftigelse
  5. Forbedrede levevilkår.

Politikken inddrager både udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske tiltag sammen med mere traditionelle bistandsindsatser. Den danske indsats vil blive tilpasset situationen i de enkelte regioner og er tænkt på tværs inden for områderne fred og stabilisering, humanitær støtte på kort og langt sigt samt langsigtet opbygning af institutioner og udvikling af økonomien.

Indsatsen mod pirater

Et eksempel er indsatsen imod pirateri. Her anvender Danmark flere midler for at nå målet. På kort sigt bekæmpes pirateriet gennem:

  • En international juridisk indsats for at sikre retsforfølgelse af piraterne kombineret med støtte til at bygge fængsler.
  • Støtte til sikring af retsstatslige principper, herunder støtte til politiet.
  • Forsvarets indsats mod pirater til vands.

På lang sigt skal løsningen på pirateriet findes på land, hvor Danmark bl.a. søger at opbygge alternative indtægtsmuligheder til piraterne. Uden fred, stabilitet og udvikling i Somalia, vil verden ikke se en ende på pirateriet ud for Somalias kyst. Se mere om Danmarks indsats i Somalia i artiklen ”Ny struktur skal sikre samtænkning i skrøbelige stater”.

Kontakt

Kontoret for stabilisering (STAB)

Email: stab@um.dk


Telefonnummer: 33 92 06 53